​Maailmantalouden elpyminen on jatkunut. Talouden näkymiin tuovat epävarmuutta mahdolliset kansainväliset politiikkamuutokset. "Puheet kansallisesta eristäytymisestä ovat lisääntyneet samaan aikaan, kun kansainvälisen yhteistyön tarve ympäristö-, pakolais- ja talouskysymysten ratkaisemiseksi on suuri", sanoi pääjohtaja Erkki Liikanen tänään Euro & talous -julkaisun lehdistötilaisuudessa.

Euroalueella talouden kasvun odotetaan jatkuvan maltillisena, mutta lujittuvan. Näkymiin liittyy heikomman kehityksen mahdollisuus, ja inflaatiopaineet ovat edelleen vaimeita. EKP:n neuvosto päätti joulukuussa 2016 jatkaa laajennettua arvopapereiden osto-ohjelmaa vuoden 2017 loppuun asti ja tarvittaessa sen jälkeenkin, kunnes inflaatiovauhti saadaan palautumaan kestävästi tavoitteen mukaiseksi. Ostot jatkuvat 80 mrd. euron suuruisina maaliskuuhun 2017 saakka. Sen jälkeen ostoja tehdään 60 mrd. euroa kuukaudessa. "Rahapolitiikalla tuetaan jatkossakin kasvua vahvasti. Hintavakauden ja talouden elpymisen kannalta on tärkeää, että euroalueen rahoitusolot pysyvät suotuisina", totesi pääjohtaja Erkki Liikanen.

EKP:n rahapolitiikka on tukenut talouskasvua myös Suomessa. Euroalueen talouden kasvu parantaa suomalaisten yritysten mahdollisuuksia lisätä vientiä alueen muihin maihin. Lisäksi rahapolitiikan toimet ovat laskeneet rahoituksen hintaa Suomessa, ja kotitalouksien ja yritysten lainakorot ovat matalat. Tällä on ollut kulutusta ja investointeja tukeva vaikutus.

Suomen talous on alkanut toipua pitkän heikon jakson jälkeen. Toistaiseksi kasvu on ollut pitkälti kotitalouksien kulutuksen ja asuntoinvestointien varassa, mutta kehityksen ennustetaan asteittain tasapainottuvan. Vienti toipuu vähitellen, kun talouskasvu Suomen vientimaissa jatkuu ja Suomen kustannuskilpailukyky paranee.

Talouden kasvumahdollisuuksia on tärkeää vahvistaa jatkamalla rakenteellisia uudistuksia ja varmistamalla yritysten suotuisat toimintaedellytykset. Nuorissa yrityksissä työn tuottavuuden kasvu on usein nopeampaa kuin vanhoissa. Toisaalta tärkein tuottavuuskasvun lähde koko taloudessa on vanhojen yritysten vähittäinen uudistuminen. Suuri osa työpaikoista taas syntyy nopeasti kasvavien ja uusien yritysten keskuudessa.

Vauhdikkaasti kasvavia yrityksiä on vaikea tunnistaa etukäteen, eikä toteutunut nopea kasvu välttämättä ennakoi samanlaisen kehityksen jatkumista. Talouspolitiikan tehtävänä onkin luoda tasapuoliset mahdollisuudet erilaisille yrityksille. "Kun taloudella on kyky uusiutua niin, että tuottavuus paranee ja työpaikkoja syntyy, kohenevat talouskasvun ja julkisen talouden näkymät. Samalla pienenee riski syrjäytymisen ja näköalattomuuden lisääntymisestä", tähdensi pääjohtaja Liikanen.