​Suomessa liikkeessä olevasta setelistöstä löydettiin vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana 703 euroseteliväärennöstä. Väärennösten määrä kasvoi Suomessa jonkin verran, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuonna 2015 oli yhteensä 1085 väärennöstä, joista löydettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla 521 ja jälkimmäisellä puoliskolla 564.

Verraten muihin euromaihin väärennösmäärät Suomessa ovat edelleen pieniä.

”Vaikka väärennösten määrä kevään aikana on noussut, on väärennöksen saamisen todennäköisyys edelleen erittäin pieni”, toteaa neuvonantaja Jussi Kangas Suomen Pankista. ”On kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota setelin turvatekijöihin seteleitä käsiteltäessä”.

Uudet 5, 10 ja 20 euron setelit ovat jo käytössä ja seuraavaksi liikkeeseen lasketaan uusi 50 euron seteli 4.4.2017. Uusien turvatekijöiden ansiosta setelien väärentäminen on entistä vaikeampaa.

​Ajanjakso ​1/2014 ​2/2014 1/2015 ​2/2015 ​1/2016
​Väärennösten lukumäärä ​188 ​314 ​521 ​564 ​703
 

Alkuvuonna 2016 Suomesta löydettiin eriarvoisista seteleistä eniten 50 euron väärennöksiä, joita oli yhteensä 262 kpl. Seuraavaksi eniten oli 20 euron väärennöksiä (188 kpl) ja 10 euron väärennöksiä (187 kpl).

Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joilla setelin aitous voidaan tarkastaa käyttämällä eurojärjestelmän julkaisuista tuttuja yksinkertaisia testejä: tunnustelemalla setelin painatusta, katsomalla seteliä ja kallistelemalla sitä. Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Ohjeita ja oppaita setelin aitouden tarkastamiseen löytyy Suomen Pankin verkkosivuilta.

Euroopan keskuspankki kertoo tämän päiväisessä tiedotteessaan (www.ecb.europa.eu) euroseteliväärennösten kokonaistilanteesta.

Lisätietoja Suomen tilanteesta antaa:

neuvonantaja Jussi Kangas Suomen Pankista, puh. 010 831 3432