Suomen rahoitusjärjestelmä on toiminut luotettavasti. Talous- ja luottosuhdanteisiin liittyvien vakavien häiriöiden todennäköisyys on lähiaikoina pieni. Rahoitusjärjestelmä on kuitenkin rakenteellisesti aiempaa haavoittuvampi, sillä kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut ja pankkijärjestelmän rakenne on muuttumassa.

 Suomen talous on viimein jättänyt taantuman taakseen. Talouskasvun nopeutumisen kääntöpuolena on kuitenkin usein ollut luotonannon kasvuun kytkeytyvien vakausriskien lisääntyminen. Osalle kotitalouksista kasautuva suuri velkaantuneisuus on riski rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta. "Kohtuulliset laina-ajat ja lainojen lyhentäminen hillitsevät kotitalouksien velkaantumista, ja niistä on hyvä pitää kiinni myös jatkossa", sanoi johtokunnan jäsen Marja Nykänen tänään Euro & talous  julkaisun tiedotustilaisuudessa.

Viranomaisyhteistyötä makrovakausvälineistön kehittämiseksi on syytä jatkaa. Tavoitteena on luoda riittävän kattava makrovakausvälineistö turvaamaan Suomen rahoitusjärjestelmän vakautta, ehkäisemään ylivelkaantumista ja varmistamaan kotitalouksien velanhoitokykyä. "On tärkeää, että viranomaisilla on riittävät keinot vaikuttaa siihen, että matalan korkotason aikana mahdollisesti muodostuvat epätasapainot eivät pääse kasvamaan liian suuriksi", tähdensi Marja Nykänen.

Suomessa pankki- ja vakuutustoiminta on keskittynyt muutamalle suurelle toimijalle. Pohjoismaiden pankkijärjestelmän rakenne on muuttumassa merkittävästi, kun markkinaosuudeltaan suurimpiin kuuluvat pankit ovat alkaneet muuttaa tytäryhtiöitään sivuliikkeiksi. Muutokset voivat vaikuttaa vakausriskien välittymiseen ja rahoituksen saatavuuteen Suomessa. "Kun pankkien pohjoismaiset kytkökset vahvistuvat, rahoitusjärjestelmän häiriöt voivat levitä aiempaa herkemmin maasta toiseen", muistutti Marja Nykänen.

Pankkijärjestelmän muutokset korostavat viranomaisten yhteistyön merkitystä. Vaikka pankkien vakavaraisuus on tällä hetkellä kunnossa, ei finanssikriisien tai muiden vakavien häiriöiden mahdollisuutta tulevaisuudessa voida sulkea pois. Viranomaisten yhteistyön toimivuus tulee sen vuoksi varmistaa poikkeuksellisten tilanteiden varalta.

Digitalisaation ja uusien toimijoiden myötä kuluttajien rahoituspalveluiden kirjo on laajentunut. Maksaminen on muuttumassa reaaliaikaiseksi ja maksutapahtumat huomaamattomiksi. Myös kulutusluottomarkkinoille on tullut uusia toimijoita. "Maksaminen helpottuu ja maksutapahtuma häviää taustalle. Oman talouden hallinnassa talouslukutaito korostuu entistä enemmän", sanoi Marja Nykänen.

www.eurojatalous.fi

Esitysaineisto (ppt)