Pankkivaltuusto on nimittänyt osastopäällikkö, KTT Tuomas Välimäen Suomen Pankin johtokunnan jäseneksi. Viran viisivuotinen toimikausi alkaa 12.7.2018.

Lakisääteisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi virkaa täytettäessä painotettiin erityisesti taloustieteellistä koulutusta sekä rahapolitiikan ja sen tutkimuksen tuntemusta. Johtokunta päättää myöhemmin keskinäisestä työnjaostaan.

Virkaa haki yhteensä 13 henkilöä.

Nimityspäätös syntyi yksimielisesti.

Lisätietoja antaa pankkivaltuuston puheenjohtaja Matti Vanhanen, puh. 0400 317 511.