Suomen Pankin uusi johtokunta on päättänyt työnjaostaan. Työnjako tuli päätettäväksi, kun FT Olli Rehn aloitti pääjohtajan ja johtokunnan puheenjohtajan tehtävässä ja KTT Tuomas Välimäki johtokunnan jäsenen tehtävässä tänään 12.7.2018.

Johtokunnan jäsenten työnjako kattaa Suomen Pankin ydintoiminnot ja -prosessit. Ydinprosessit toimivat yli osastorajojen huolehtien rahapolitiikan valmisteluun, rahapolitiikan toimeenpanoon, rahoitusvakauteen, kotimaisen talouspolitiikan vaikuttamiseen ja digitalisaatioon liittyvistä tehtävistä.

Työnjaon mukaisesti pääjohtaja Olli Rehn vastaa rahapolitiikan valmistelusta, kotimaan talouspoliittisesta vaikuttamisesta, ulkoisesta viestinnästä, kansainvälisistä asioista sekä sisäisestä tarkastuksesta. Pääjohtaja Rehn on EKP:n neuvoston jäsen.

Johtokunnan jäsenenä 1.2.2017 alkaen toiminut OTK, VT Marja Nykänen vastaa rahoitusmarkkinakysymyksistä, makrovakauspolitiikasta, tilastoista, lakiasioista, talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä turvallisuus- ja kiinteistöasioista. Lisäksi Nykänen vastaa sijoitustoiminnan ja rahapolitiikan riskien valvonnasta, rahoitusvakausprosessista sekä eläkerahaston johtoryhmän toiminnasta. Marja Nykänen on Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja.

Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki vastaa rahapolitiikan toimeenpanosta ja markkinaoperaatioista, rahoitusvarallisuuden sijoittamisesta, taloustieteellisestä ja siirtymätalouksien tutkimuksesta sekä rahahuollosta ja maksuliikkeestä. Lisäksi hän vastaa Suomen Pankin IT-toiminnosta ja digitalisaatioprosessista.

"Suomen Pankin uusi johtokunta on päättänyt työnjaostaan pankin hyvin toimineen organisaation pohjalta. Johtokunta arvioi syksyn aikana etenkin rahoitusvakauden korostuneen merkityksen ja maksamisen digitaalisen murroksen vaikutuksia Suomen Pankin toimintaympäristöön. Sen nojalla tarkastellaan Suomen Pankin strategisia linjauksia ja toiminnan painopisteitä. Johtokunta arvioi tarvittaessa uudelleen työnjakoansa”, sanoi pääjohtaja Olli Rehn.

Lisätietoja: osastopäällikkö ja johtokunnan sihteeri Mika Pösö, puh. 09 183 2700.