• Inflaation pysyminen kestävällä polulla kohti hintavakaustavoitetta edellyttää toistaiseksi elvyttävää rahapolitiikkaa.
  • EU tarjoaa viennistä riippuvaisille maille kuten Suomelle kauppapoliittisen selkänojan, kun protektionismin lisääntyminen varjostaa kansainvälistä kauppaa.

EKP:n neuvosto ilmoitti kesäkuussa 2018 suunnitelmastaan lopettaa omaisuuserien osto-ohjelma vuoden loppuun mennessä, jos inflaatio edelleen lähestyy hintavakaustavoitetta keskipitkällä aikavälillä. Hintavakaustavoitteen saavuttamista tukee euroalueen suotuisa talouskehitys, joka kohentaa työllisyyttä ja kasvattaa palkkoja. Rahapolitiikan normalisoituessa EKP:n neuvosto vähentää rahapolitiikan epätavanomaisia keinoja. Kun inflaatio lähestyy hintavakaustavoitetta, myös tarve pitkäkestoiseen ennakoivaan viestintään rahapoliittisessa sitoutumisessa vähenee.

Neuvosto kuitenkin jatkaa elvyttävää rahapolitiikkaa vielä pitkään, vaikka se on käynnistänyt rahapolitiikan asteittaisen normalisoinnin. Vuoden 2019 alusta neuvosto jatkaa arvopapereiden ostoa korvaamalla kaikki erääntyvät arvopaperit uusilla. Tämä ylläpitää eurojärjestelmän keskuspankkien mittavaa tasetta ja tukee osaltaan rahapolitikan elvyttävää viritystä ja euroalueen pankkien mahdollisuutta rahoittaa yksityistä sektoria. Neuvosto myös ilmoitti pitävänsä EKP:n ohjauskorot nykyisellä tasolla ainakin kesän 2019 yli.

"Elvyttävä rahapolitiikka on edelleen tarpeen euroalueella, toistaiseksi, jotta voidaan tukea hintavakaustavoitteen saavuttamista kestävästi keskipitkällä aikavälillä. Euroalueen talouden kasvu on edelleen vahvaa, mutta pohjainflaatio on yhä vaimeaa ja inflaatio-odotukset alhaalla", sanoi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn Euro & talous verkkojulkaisun tiedotustilaisuudessa. "Asteittaisen normalisoinnin avulla vaikutusten kehittymistä voidaan seurata ja välttää ennakoimattomia kielteisiä vaikutuksia talouden kasvuun ja työllisyyteen", pääjohtaja Rehn totesi. 

Protektionismin lisääntyminen varjostaa kansainvälistä kauppaa ja haastaa sen sopimusjärjestelmiä. Tullien korotukset erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltain välillä ovat lisänneet epävarmuutta maailmantalouden kehityksestä. Euroopan unioni on onnistunut – ainakin toistaiseksi – rakentamaan sopua ja huolehtimaan kauppapoliittisista eduistaan. "Viennistä ja vapaakaupasta riippuvaiselle Suomelle EU:n yhteinen kauppapolitiikka tarjoaa tässä kiristyneessä tilanteessa tukevan selkänojan ja sisämarkkinat taloudellisen vakuutuksen", pääjohtaja Rehn sanoi.  

Tänään eurojatalous.fi verkkosivuilla ilmestyvässä Euro & talous -lehdessä julkaistaan Suomen Pankin asiantuntijoiden kirjottamia artikkeleita etenkin euroalueen talouskehityksestä ja rahapolitiikasta.

Lisätietoja antaa toimistopäällikkö Hanna Freystätter, puh. 09 183 2490.