Eduskunnan pankkivaltuusto on määrännyt filosofian tohtori Olli Rehnin Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtajaksi. Pankkivaltuusto on lisäksi nimittänyt oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Marja Nykäsen Finanssivalvonnan johtokunnan jäseneksi 1.4.2018 lukien ja samalla määrännyt hänet sen puheenjohtajaksi.

Suomen Pankin johtokunta on puolestaan keskuudessaan päättänyt työnjaostaan. Työnjako tuli päätettäväksi johtokunnan varapuheenjohtajan Seppo Honkapohjan toimikauden päätyttyä 31.12.2017.

Johtokunnan jäsenten työnjako kattaa Suomen Pankin ydintoiminnot ja prosessit. Prosessit toimivat yli osastorajojen huolehtien rahapolitiikan valmisteluun, rahapolitiikan toimeenpanoon, rahoitusvakauteen, kotimaisen talouspolitiikan vaikuttamiseen ja digitalisaatioon liittyvistä tehtävistä.

Työnjaon mukaisesti johtokunnan puheenjohtaja Erkki Liikanen vastaa rahapolitiikan valmistelusta, kotimaan talouspolitiikasta, ulkoisesta viestinnästä, kansainvälisistä asioista sekä sisäisestä tarkastuksesta. Pääjohtaja Liikanen on EKP:n neuvoston jäsen.

Johtokunnan varapuheenjohtaja Olli Rehn vastaa rahapolitiikan toimeenpanosta, Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden sijoittamisesta, markkinaoperaatioista, maksuliikkeestä, rahahuollosta sekä eläkerahaston johtoryhmän toiminnasta. Lisäksi hän vastaa Suomen Pankin IT-toiminnosta ja digitalisaatioprosessista.

Johtokunnan jäsen Marja Nykänen vastaa rahoitusmarkkinakysymyksistä, makrovakauspolitiikasta, tilastoista, lakiasioista, talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä turvallisuus- ja kiinteistöasioista. Lisäksi Nykänen vastaa sijoitustoiminnan ja rahapolitiikan riskien valvonnasta sekä rahoitusvakausprosessista.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Jenni Hellström, puh. 09 183 2632.