Suomen Pankin johtokunta on päättänyt päivitetyn strategian mukaisesta organisaatiosta ja päivittänyt työnjakonsa sen mukaiseksi. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on tukea Suomen Pankin strategisia painopisteitä keskittämällä maksamiseen ja tiedonhallintaan liittyvät toiminnot omille osastoilleen.

Uusi organisaatio muodostuu kokonaisuuksista, jotka tukevat eri toimintojen välisten synergioiden hyödyntämistä. Maksujärjestelmät-osasto tuottaa maksujärjestelmien ja rahahuollon keskuspankkipalvelut. Tietohallinto-osasto vastaa tietojärjestelmistä sekä asiakirja- ja tietopalveluista. Maksujärjestelmät-osaston ja tietohallinto-osaston päälliköiden haku aloitetaan välittömästi.

Uudistuksen myötä Suomen Pankissa on rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, markkinaoperaatiot-osasto, maksujärjestelmät-osasto, johdon sihteeristö, hallinto-osasto ja tietohallinto-osasto. Hallinto-osasto ja tietohallinto-osasto tuottavat jaetut palvelut Suomen Pankille ja Finanssivalvonnalle. Rahahuolto-osaston toiminnot siirtyvät pääosin maksujärjestelmät-osastolle. Pankkitoimintaosaston nimi muutetaan markkinaoperaatiot-osastoksi ja rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston nimi rahoitusvakaus- ja tilasto-osastoksi päivitettyjen tehtäväkuvauksien myötä.

Suomen Pankin johtokunnan työnjaon mukaisesti pääjohtaja Olli Rehn vastaa rahapolitiikan valmistelusta, kotimaan talouspoliittisesta vaikuttamisesta, ulkoisesta viestinnästä, kansainvälisistä asioista sekä sisäisestä tarkastuksesta. Pääjohtaja Rehn on EKP:n neuvoston ja IMF:n hallintoneuvoston jäsen.

Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen vastaa rahoitusvakauteen liittyvistä kysymyksistä, makrovakauspolitiikasta, tilastoista, lakiasioista ja hallinnosta. Lisäksi Nykänen vastaa sijoitustoiminnan ja rahapolitiikan riskien valvonnasta sekä eläkerahaston johtoryhmän toiminnasta. Marja Nykänen on Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja.

Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki vastaa rahapolitiikan toimeenpanosta, rahoitusvarallisuuden sijoittamisesta, taloustieteellisestä ja siirtymätalouksien tutkimuksesta, maksujärjestelmistä sekä tietohallinnosta. Lisäksi hän vastaa Suomen Pankin digitalisaatioprosessista. Tuomas Välimäki on pääjohtaja Rehnin sijaisjäsen EKP:n neuvostossa.

"Suomen Pankin johtokunta on arvioinut syksyn aikana etenkin rahoitusvakauden korostuneen merkityksen, maksamisen murroksen ja digitalisaation vaikutuksia Suomen Pankin toimintaympäristöön. Uusi organisaatiorakenne mahdollistaa aiempaa paremmin Suomen Pankin strategisten painopisteiden toteuttamisen. Uudistus on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa", sanoi pääjohtaja Olli Rehn.

Uusi organisaatio tulee voimaan 1.1.2019.

Lisätietoja: pääjohtaja Olli Rehn, p. 09 183 2001.