​Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on päättänyt kokoontua myös vuosina 2012 ja 2013 pääsääntöisesti kaksi kertaa kuussa torstaipäivinä. Käytännöstä on poikettu lomakausien ja yleisten vapaapäivien yhteydessä sekä sen varmistamiseksi, että EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokoukset pystytään järjestämään tehokkaasti samoilla viikoilla kuin Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) hallintoneuvoston kokoukset.