Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on tämänpäiväisessä kokouksessaan antanut lausunnon Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee uuden jäsenen nimittämistä EKP:n johtokuntaan.
 
EKP:n neuvosto ei vastusta Jörg Asmussenin valitsemista tehtävään. Jörg Asmussenilla on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 283 kohdassa 2 edellytetty arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai pankkitoiminnan alalta.
 
Kun EKP:n neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat antaneet lausuntonsa, Eurooppa-neuvosto päättää nimityksestä. Äänestykseen osallistuvat euroalueen maiden edustajat.
 
EKP:n lausunto julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla EU:n virallisilla kielillä.