Maksamisen asiantuntijat pohtivat 17.5.2011 Suomen Pankin järjestämässä Maksufoorumissa, miten sähköisen laskun läpilyönnin viimeiset haasteet voitetaan ja luoko mobiilitunnistaminen vihdoin pohjan myös mobiilimaksamisen liikkeellelähdölle.
 
Sähköisestä laskusta on puhuttu jo pitkään, mutta se ei vieläkään ole korvannut paperilaskua. Elinkeinoelämän keskusliiton ja Finanssialan Keskusliiton alkuvuodesta 2011 tekemän kyselyn mukaan yli 250 henkeä työllistävistä yrityksistä verkkolaskua käyttää 75 %. Kuitenkin alle 10 henkeä työllistävistä yrityksistä vain 29 % käyttää verkkolaskua. On selvää, että pienetkin yritykset on saatava käyttämään verkkolaskua, jotta päästään kattavasti hyödyntämään sähköiseen laskuun perustuvia uusia palveluja ja toimintatapoja. Näin yritykset voivat tehostaa taloushallintoaan, karsia kustannuksiaan ja suunnata enemmän resursseja ydintoimintaansa.
 
Suomessa on jo pitkään ollut käytössä kaksi sähköistä tunnistamistapaa: pankkien tarjoama ns. TUPAS-palvelu (tunnistaminen verkkopankin kautta) ja väestörekisterin myöntämän henkilökortin sirulla oleva sähköinen kansalaisvarmenne. Vuoden 2010 lopulla kolme suurinta teleoperaattoria toivat markkinoille mobiliivarmenteen, jossa palvelun tarjoajan operaattori hoitaa tunnistamisen ja muidenkin operaattoreiden asiakkaat voivat käyttää palvelua liittymästään riippumatta. Tämä uusi palvelu voi antaa vauhtia myös mobiilimaksamiselle.
 
Maksufoorumin avannut Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen korosti avauspuheenvuorossaan tarvetta hyödyntää sähköisten palveluiden mahdollisuuksia ja uudistaa myös maksamisen rakenteita ennakkoluulottomasti. Lisäksi hän painotti, kuinka tärkeää on, että yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) käyttöönotto onnistuu sujuvasti.
 
"Taloushallinnon laajamittainen tehostaminen sähköisen laskun ja SEPA-standardien avulla on tärkeää sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Yhteistyö sekä Suomen että Euroopan tasolla on keskeistä. Myös mobiilitekniikan uusia mahdollisuuksia tulisi lähteä rohkeasti edistämään", Liikanen korosti.
 
Maksufoorumin tavoitteena on yhdistää suomalaiset toimijat ja auttaa luomaan yhteinen kansallinen visio ja strategia maksamisen kehittämiseksi. Yhteisen vision pohjalta eri osapuolet voivat koordinoidusti viedä kehitystä toivottuun suuntaan osallistuessaan yhteistyöhön eri foorumeilla Euroopassa. Tämänvuotisen Maksufoorumin yhteydessä Finanssialan Keskusliitto järjesti yhtenäistä euromaksualuetta käsittelevän SEPA-foorumin jo kolmatta kertaa.
 
Lisätietoja Maksufoorumista antaa neuvonantaja Marianne Palva (marianne.palva(at)bof.fi), puh. 010 831 2304). Lisätietoja SEPA-foorumista saa Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilta (www.fkl.fi).