EU:n pankkisektorin rakenteiden uudistamista pohtinut korkean tason työryhmä jätti raporttinsa komissaari Michel Barnierille 2.10.2012. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen. Raportti on saatavissa Euroopan komission verkkosivuilta.
 
Raportissa on suosituksia, joiden tavoitteena on saada aikaan turvallinen, vakaa ja tehokas pankkijärjestelmä, joka palvelee kansalaisten, EU:n laajuisen talouden ja sisämarkkinoiden tarpeita. Työryhmä suosittelee toimenpiteitä viidellä osa-alueella:
 
  • Omaan lukuun hoidettavan kaupankäynnin ja muun suuririskisen kaupankäynnin pakollinen pitäminen erillään muista toiminnoista pankkiryhmän sisällä.
  • Hyväksyttävä elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelma, jota pankeilta edellytetään, voi pankkikohtaisesti vaatia toimintojen laajempaa erillään pitämistä talletuspankkitoiminnasta.
  • Mahdolliset muutokset, joita sijoittajanvastuuinstrumenttien käyttö kriisinratkaisuvälineenä edellyttää.
  • Kaupankäyntivarojen sekä asuntoihin ja kiinteistöihin liittyvien lainojen pääomavaatimusten uudelleenarviointi.
  • Pankkien hallintokulttuurin ja valvonnan vahvistaminen.
Pääjohtaja Liikasen lausunto
 
Lisätietoja:
Esa Jokivuolle, neuvonantaja, tutkimusyksikkö, puh. +358 10 831 2309
Kimmo Virolainen, osastopäällikkö, rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto, puh. +358 10 831 2308
Jenni Hellström, viestintäpäällikkö, puh. +358 10 831 2632.