Komissaari Michel Barnier on nimittänyt EU:n pankkisektorin rakenteellisia näkökohtia pohtimaan asetetun työryhmän jäsenet. Työryhmän puheenjohtajana toimii aiemmin ilmoitetun mukaisesti pääjohtaja Erkki Liikanen.
 
Työryhmän jäsenet on valittu asiantuntemuksensa, ammatillisen taustansa ja henkilökohtaisten ansioidensa perusteella. Jäsenet edustavat laajaa yhteiskunnallista kirjoa: pankkipalvelujen käyttäjiä ja näiden palvelujen entisiä tarjoajia, sääntelyviranomaisia ja ekonomisteja, joilla on asiantuntemusta pankkitoiminnasta, rahoitusmarkkinoista ja rahoitusalan sääntelystä. Komissaari Barnier ja pääjohtaja Liikanen ovat pyrkineet valinnoissaan tasapainoon ammatillisten taustojen, näkemysten, kokemusten ja maantieteellisen jakauman osalta.
 
Puheenjohtaja Liikanen totesi: ”Odotan tilaisuutta saada työskennellä asiantuntijaryhmän arvostettujen jäsenten kanssa. Heidän edustamansa erilaiset kokemustaustat ja näkemykset tulevat rikastuttamaan keskustelujamme. Työryhmälle on annettu tärkeä tehtävä pohtia, onko rakenteellisiin uudistuksiin tarvetta, sekä antaa soveltuvin osin asiaa koskevia ehdotuksia. Tavoitteena on saada aikaan turvallinen, vakaa ja tehokas pankkijärjestelmä, joka palvelee kansalaisten, EU:n laajuisen talouden ja yhteismarkkinoiden tarpeita. Aloitamme työmme välittömästi.”
 
Työryhmä tulee järjestämään kuulemisia sekä konsultaatioita. Loppuraportti esitetään komissiolle kesän 2012 loppuun mennessä.
 
Työryhmän toimeksiantoon kuuluu arvioida, vahvistaisivatko EU:n pankkien rakenteelliset uudistukset meneillään olevien sääntelyuudistusten ohella rahoitusmarkkinoiden vakautta ja parantaisivatko ne tehokkuutta ja kuluttajansuojaa. Mikäli näin on, työryhmä tekee tarvittavia ehdotuksia. Rakenteelliset uudistukset käsittävät muutakin kuin pankkien sääntelyn ja valvonnan sekä vaikuttavat suoraan yksittäisten pankkien ja koko markkinoiden rakenteisiin. Tällaisia uudistuksia voisivat olla esimerkiksi pankkeja koskeva kielto harjoittaa joitakin toimintoja taikka vaatimukset, että pankkien on siirrettävä tietyt toiminnot (kuten talletusten vastaanottaminen vähittäisasiakkailta) erillisiin oikeudellisiin yksiköihin.
 
Asiantuntijaryhmän jäsenet:
•   Erkki Liikanen, puheenjohtaja, Suomi
•   José Manuel Campa, Espanja
•   Louis Gallois, Ranska
•   Monique Goyens, Belgia 
•   Jan Pieter Krahnen, Saksa
•   Alessandro Profumo, Italia
•   Carol Sergeant, Iso-Britannia
•   Zdenek Tuma, Tšekki
•   Herman Wijffels, Alankomaat
 
Lisätietoja: