​Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) ovat kumpikin julkaisseet tutkimusraportin, jossa tarkastellaan pankkisektorin rakenteiden uudistamiseen liittyviä suosituksia.

EU:ssa suosituksia pankkirakenteiden uudistamiseksi on esittänyt korkean tason työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen. Isossa-Britanniassa uudistustyö etenee Sir John Vickersin johtaman työryhmän suositusten pohjalta, ja Yhdysvalloissa keskuspankin entisen pääjohtajan Paul Volckerin mukaan nimetty nk. Volcker-sääntö on osa rahoitusmarkkinareformia.