Suomen Pankki järjesti tänään 7.5.2013 seitsemättä kertaa Maksufoorumin, jossa maksamisen asiantuntijat pohtivat vähittäismaksamisen uudistuvan sääntelyn sekä uusien toimijoiden ja maksutapojen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Lisäksi tarkasteltiin, miten sähköinen maksaminen tukee laajempaa digitaalisen tiedon hyödyntämistä, ja miten kansainväliset yritykset selviävät globaalisti hyvinkin erilaisten maksutapojen viidakossa.

Maksufoorumin avannut Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen korosti puheenvuorossaan maksamisen ja maksujärjestelmien sujuvan toiminnan yhteiskunnallista tärkeyttä.

”Luotettavat ja tehokkaat maksujärjestelmät otetaan usein itsestäänselvyytenä. Kuitenkin niiden takana on suuri joukko eri osapuolia, joiden on kyettävä toimimaan sujuvasti yhteen. Jotta maksujärjestelmien turvallisuus ja tehokkuus voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa, tarvitaan kaikkien maksuketjun osapuolten yhteistyötä, Liikanen painotti.

Liikanen määritteli viisi kriteeriä, joita hän piti tärkeinä maksujärjestelmiä kehitettäessä: tekninen tehokkuus, syrjimättömyys ja saavutettavuus, tehokas ja kustannuspohjainen hinnoittelu, jatkuvuus ja huoltovarmuus sekä kansainvälinen yhteensopivuus. 

Tämänvuotisen Maksufoorumin yhteydessä järjestettiin viidennen ja samalla viimeisen kerran yhtenäistä euromaksualuetta käsittelevä SEPA-foorumi. SEPA-foorumin toiminnan päättyessä yhteistyötä  vähittäismaksamisen kehittämiseksi tulee kuitenkin jatkaa edelleen. Tämän vuoksi Suomen Pankki esitti Maksuneuvoston perustamista uudeksi yhteistyöelimeksi jatkamaan Maksu- ja SEPA-foorumin toimintaa.

Maksuneuvoston tarkoituksena on luoda puitteet palveluntarjoajien, käyttäjien ja viranomaisten yhteistyölle, jonka avulla voidaan varmistaa turvalliset ja tehokkaat maksupalvelut myös jatkossa. Tavoitteena on, että maksamisratkaisut hyödyntävät uusinta teknologiaa ja innovaatioita, tukevat siirtymistä reaaliaikaiseen talouteen ja vastaavat eri käyttäjäryhmien tarpeita.  Pyrkimyksenä on tehdä Suomesta 2020-luvun johtava maa maksamisen alueella.

Lisätietoja Maksufoorumista antaa neuvonantaja Marianne Palva (marianne.palva(at)bof.fi, puh. 010 831 2304). Lisätietoja SEPA-foorumista saa Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilta (www.fkl.fi).