• Äänioikeudet alkavat kiertää EKP:n neuvostossa 1.1.2015 (EKPJ:n ja EKP:n perussäännön mukaisesti).
  • Ensimmäisessä ryhmässä [Espanjan] keskuspankin pääjohtaja on ensiksi ilman äänioikeutta.
  • Toisessa ryhmässä [Viron], [Irlannin] ja [Kreikan] keskuspankkien pääjohtajat jäävät ensiksi ilman äänioikeutta.
  • Valinta tehtiin arpomalla.

EKP:n neuvosto päätti tänään arpomalla, keiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajien vuoro on ensiksi luopua äänioikeudestaan, kun äänioikeudet alkavat kiertää EKP:n neuvoston jäsenten keskuudessa 1.1.2015. Tammikuussa 2015 ilman äänioikeutta ovat ensimmäisestä ryhmästä [Espanjan] keskuspankin pääjohtaja ja toisesta ryhmästä [Viron], [Irlannin] ja [Kreikan] keskuspankkien pääjohtajat. Helmikuun 2015 alussa [Espanjan] keskuspankin pääjohtaja saa ensimmäisessä ryhmässä äänioikeutensa takaisin ja [Ranskan] keskuspankin pääjohtaja luopuu äänioikeudestaan. Toisessa ryhmässä äänioikeus palautuu helmikuussa [Viron] keskuspankin pääjohtajalle ja [Kyproksen] keskuspankin pääjohtaja jää ilman äänioikeutta. Kaikki EKP:n neuvoston jäsenet olivat läsnä arvonnassa, ja Liettuan keskuspankin pääjohtaja oli mukana tarkkailijana.

Vuorottelujärjestelmä lyhyesti

Euroopan unionin neuvosto päätti vuonna 2003, että EKP:n neuvostossa otetaan käyttöön vuorottelujärjestelmä, jossa äänioikeudet kiertävät, kun kansallisten keskuspankkien pääjohtajien määrä EKP:n neuvostossa ylittää 18. Näin käy, kun Liettua ottaa euron käyttöön 1.1.2015. Vuorottelujärjestelmällä varmistetaan, että EKP pystyy jatkossakin tekemään päätöksiä tehokkaasti.

Vuorottelujärjestelmässä euroalueen maat jaetaan kahteen ryhmään niiden talouden koon mukaan, ja kummassakin ryhmässä äänioikeudet kiertävät keskuspankkien pääjohtajien kesken.

Kaikki pääjohtajat osallistuvat edelleen EKP:n neuvoston kokouksiin ja voivat käyttää niissä puheenvuoroja.

Tarkempia tietoja vuorottelujärjestelmästä: