​​Suomen Pankki järjesti tänään 19.5.2014 kahdeksatta kertaa maksufoorumin. Tässä tilaisuudessa asiantuntijat pohtivat maksamisen nykytilaa ja tulevaisuuden trendejä sekä haasteita ja mahdollisuuksia digitalisoituvassa taloudessa. Lisäksi keskusteltiin, miten EU-sääntely vaikuttaa maksamiseen eri toimijoiden näkökulmista.

Maksufoorumissa esiintynyt Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen korosti puheenvuorossaan maksujärjestelmien keskeistä, mutta usein piilon jäävää merkitystä vakaan rahoitusjärjestelmän ja koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

”Vakaa rahoitusjärjestelmä vaatii perustakseen kaikissa olosuhteissa luottavasti ja turvallisesti toimivat maksujärjestelmät. Sähköiset palvelut ja maksaminen luovat uusia mahdollisuuksia paitsi entistä tehokkaimmille myös asiakaslähtöisemmille palveluille. Samalla internetin riskit tuovat suuria haasteita palveluiden tuottajille”, Liikanen painotti.

Pääjohtaja Liikanen arvioi puheenvuorossaan, miten yhteiskunnallisesti tehokkaiden maksujärjestelmien viisi tunnistettua kriteeriä toteutuvat nyt ja tulevaisuudessa. Nämä kriteerit ovat tekninen tehokkuus, syrjimättömyys ja saavutettavuus, tehokas ja kustannuspohjainen hinnoittelu, jatkuvuus ja huoltovarmuus sekä kansainvälinen yhteensopivuus. Pääosin Liikanen näki kriteerien täyttyvän varsin hyvin, mutta jatkuvaa kehittämistä tarvitaan erityisesti verkkoasioinnin mahdollistavien palveluiden turvallisuuden ja käytettävyyden varmistamiseksi.

Maksamisen muutosvoimien keskellä maksupalveluiden kehittämistä on jatkettu niin Suomessa kuin muuallakin. Euroopan tasolla on perustettu euromaksualueen vähittäismaksuneuvosto, ja Suomen Pankin aloitteesta myös Suomeen on perustettu uusi kansallinen yhteistyöelin, maksuneuvosto. Se kokoaa maksupalveluiden käyttäjät, tuottajat sekä viranomaiset tavoitteenaan tukea edistyksellisten, kansainvälisesti yhteensopivien ja koko yhteiskunnan kannalta tehokkaiden maksutapojen hyödyntämistä. Maksuneuvosto tarjoaa puitteet maksamiseen liittyvään avoimeen keskusteluun ja ajatustenvaihtoon ja pyrkii siten osaltaan edesauttamaan pääjohtaja Liikasen esittämien hyvän maksujärjestelmän kriteerien toteutumista.

Vuosittain järjestettävät maksufoorumit toimivat yhtenä kanavana tiedottaa maksuneuvoston työn aikaansaannoksista maksamisen eri sidosryhmille.

Lisätietoja antaa ekonomisti Kari Kemppainen (kari.kemppainen@bof.fi, puh. 010 831 2249).