Sääntöjen päivitys 20.8.2014
 
Suomen Pankin sääntöjä vastapuolille ja asiakkaille päivitetään Euroopan keskuspankin suuntaviivojen EKP/2014/31 mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan 20.8.2014. Lisäksi kaksi kohtaa päivitetään perustuen aiemmin annettuihin EKP:n päätöksiin.
 

3 Vakuudet

Suomen Pankin vakuushallinnan säännöt
 
Kohta 3.2.1.2:
 
Erityiset kelpoisuusehdot vain osittain täyttävien omaisuusvakuudellisten arvopapereiden vakuuskelpoisuuden päättymispäivä on lisätty alaviitteeseen (EKP/2013/36).
 
Omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin liittyviin määritelmiin on päivitetty asetus, johon perustuen maksukyvyttömyys määritellään.
 
Kohtaan ”Harkinnanvaran soveltaminen tiettyihin vakuuslistalla oleviin pankkien liikkeeseen laskemiin valtion takaamiin joukkolainoihin” on päivitetty EU/IMF:n tukiohjelmaa noudattavat maat.
 
Kohta 3.2.1.3:
 
Vakuudeksi hyväksyttävien lisälainasaamisten oheen on lisätty tiettyjä yritysten liikkeeseen laskemia lyhytaikaisia velkainstrumentteja. Suomen Pankki ei hyväksy vakuudeksi tällaisia omaisuuseriä.
 
Kohta 3.2.1.4:
 
Kohtaan ”Poikkeukset läheisten sidosten määräyksiin” on lisätty päivämäärä, jolloin pankin omien liikkeeseenlaskujen, jotka ovat valtion takaamia, vakuuskäyttöä ei enää sallita.
 
Kohta 3.2.1.6:
 
Kohdassa ”Ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitus” täsmennetään liikkeeseenlaskuluokituksen ja liikkeeseenlaskuohjelmalle tai liikkeeseenlaskusarjalle annetun luokituksen hyväksymisperiaatetta (EKP/2013/35).
 
Kohta 3.2.3.2:
 
Kyproksen valtion liikkeeseen laskemiin tai takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin sovellettavat erityiset aliarvostusprosentit on lisätty taulukkoon 3.