​Suomen Pankki järjesti tänään yhdeksättä kertaa Maksufoorumin, jossa asiantuntijat pohtivat tulevaisuuden maksamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Tämän vuoden foorumin avainteemoja olivat innovaatiot, digitalisaatio ja kyberturvallisuus.

Maksufoorumin avannut Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen totesi puheenvuorossaan maksamisen olevan murrosvaiheessa, kun uusia maksutapoja ja toimijoita tulee markkinoille.

”Innovaatiot tuovat markkinoille uusia käyttäjäystävällisempiä ja kustannustehokkaampia maksutapoja. Modernin maksamisen tulee olla entistä nopeampaa ja helpompaa, mutta maksamisen turvallisuudesta ja luotettavuudesta ei kuitenkaan tule tinkiä. Samanaikaisesti myös eri käyttäjäryhmien tarpeet tulee huomioida”, Liikanen painotti.

Tulevaisuuden maksamisratkaisuja kehitettäessä on myös olennaista, että ne saadaan kytkettyä mahdollisimman saumattomasti talouden muihin prosesseihin. Digitalisoituva talous luo uusia mahdollisuuksia verkkolaskutuksen ja maksutapahtuman sisältämien tietojen hyödyntämiseen. Suomen Pankin maksuneuvostossa on käsitelty mm. standardoitu maksuehdotus  aloitetta sekä muita taloushallinnon prosesseja ja raportointia automatisoivia hankkeita.

Maksuneuvosto on luonut puitteet palveluntarjoajien, käyttäjien ja viranomaisten yhteistyölle, jonka avulla koko yhteiskunnan kannalta tehokkaita maksutapoja voidaan edistää. Eri sidosryhmien välinen avoin vuoropuhelu ja yhteistyö ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta tehokkuushyödyt saadaan täysimääräisesti käyttöön”, Liikanen korosti.

Digitalisaation tehokkuushyödyt ovat suuret, mutta sen myötä on myös syntynyt uusia kyberrikollisuuteen kytkeytyviä uhkia, jotka on syytä ottaa vakavasti. Maksamisessa, kuten finanssipalveluissa yleisemminkin, palveluiden saatavuus ja toimintavarmuus ovat keskeisiä asioita, joilla taataan yleisön luottamus näihin palveluihin.

”Kyberturvallisuus on kokonaisvaltainen käsite, joka sisältää teknisten järjestelmien ohella myös toimintatavat, henkilöstön koulutuksen sekä selkeät viestintä- ja toimintasuunnitelmat. Valvontatyössään viranomaiset kiinnittävät entistä enemmän huomiota kyberriskeihin. Kuitenkin jokaisen rahoitusmarkkinatoimijan on itse oltava aktiivinen oman kyberturvallisuutensa kehittämisessä”, Liikanen tähdensi.

Maksufoorumin tavoitteena on edistää suomalaisten toimijoiden vuoropuhelua, yhteistyötä ja yhteisten näkemysten muodostumista turvallisen ja tehokkaan maksamisen varmistamiseksi.

 

Lisätietoja: vanhempi ekonomisti Kari Kemppainen (kari.kemppainen@bof.fi, puh. 010 831 2249).