Sääntöjen päivitys 2.2.2015

Suomen Pankin sääntöjä vastapuolille ja asiakkaille päivitetään Euroclear Finland Oy:n ottaessa käyttöönsä uuden selvitysjärjestelmän Infinityn, joka korvaa aikaisemmin käytössä olleen RM-järjestelmän.

Järjestelmämuutoksen jälkeen ns. vakuushallintatilejä ei ole enää mahdollista käyttää kotimaisten jälkimarkkinakelpoisten vakuuksien säilyttämiseen, vaan näitä vakuuksia hallinnoidaan jatkossa Suomen Pankin osuusrekisterissä avattavilla arvo-osuustileillä. Suomen Pankin vakuushallinnan sääntöjä päivitetään tarpeellisilta osin.

Tässä yhteydessä myös kotimaiset jälkimarkkinakelpoiset vakuudet kattavat panttaussopimukset joudutaan uusimaan.

Muutokset tulevat voimaan 2.2.2015.

Päivitetyt kohdat

3 Vakuudet
3.1.1: Panttaussopimus
3.2.2.1: Vakuudet sammiojärjestelmässä
3.2.2.2: Kotimaiset jälkimarkkinakelpoiset vakuudet
3.2.2.6: Lisävakuustarpeen kattaminen sammiojärjestelmässä
3.2.2.8: Vakuushallinnan tariffi
3.2.3.5: Sanktiot