​Sääntöpäivitys 22.6.2015

EKP:n neuvosto on 2.4.2015 hyväksynyt päivitetyt TARGET2-järjestelmästä annetut suuntaviivat. Päivitykset liittyvät 22.6.2015 tuotantoon otettavan TARGET2-Securities (T2S) selvitysalustan aiheuttamiin muutoksiin. Suomen Pankki on tehnyt vastaavat lisäykset ja muutokset TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmää koskeviin sääntöihin. Tehtyjen muutosten lisäksi sääntöihin on uusina lisätty kohdat: T2S-käyttöä varten varatun rahatilin avaamista ja hallinnointia TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmässä koskevat säännöt ja Automaattisia vakuustoimintoja koskevat säännöt.

Suomen Pankin sääntöihin vastapuolille ja asiakkaille on lisätty uudet sopimuspohjat: Tilisopimus: luototon DCA-tili ja Tilisopimus: luotollinen DCA-tili. Ne allekirjoitetaan T2S:n dedikoitujen rahatilien (Dedicated Cash Account) avaamisen tullessa ajankohtaiseksi.

http://www.suomenpankki.fi/link/0d0d0cb6f4584d949e2f17853e4270e5.aspx?epslanguage=fi