​Suomen Pankki järjesti tänään kymmenettä kertaa Maksufoorumin, jossa asiantuntijat pohtivat tulevaisuuden maksamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Tämänvuotisen foorumin avainteemoja olivat visiot maksamisen digitalisaatiosta, ns. muutosajurit ja 2020-luvun maksaminen.

Maksufoorumin avannut Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen korosti puheenvuorossaan digitalisaation merkittävyyttä muutosvoimana, joka vaikuttaa laajalti koko yhteiskuntaan ja talouteen.

”Digitalisaatio on teknologinen murros, joka sekä mahdollistaa uudenlaisia tekemisen tapoja että tuo uusia välineitä kaikille talouden sektoreille. Pitkällä aikavälillä talouskasvu ja elintason nousu perustuvat työn tuottavuuden kasvuun. Digitalisaatio voi olla siinä tärkeä tekijä”,Liikanen painotti.

Digitalisaation vaikutukset näkyvät myös maksamisessa. Uusien toimijoiden mukanaan tuomien erilaisten toimintatapojen myötä maksamisen kehittämisen keskiöön ovat nousseet käyttäjien tarpeet. Digitalisaatiota hyödyntävillä innovatiivisilla ideoilla pyritään tekemään maksamisesta entistä helpompaa ja vaivattomampaa. Tämä kehitys asettaa haasteita myös sääntelylle, jotta se ei toimisi tulppana maksupalveluiden innovaatioiden kehitykselle.

”Teknologian kehitys sekä uusien toimijoiden ja toimintamallien tulo markkinoille haastavat myös sääntelyn. Tärkeää on löytää tasapaino: yhtäältä sääntelyn tulee edelleen varmistaa maksupalveluiden luotettavuus ja turvallisuus, mutta toisaalta sen tulee myös mahdollistaa uusien innovaatioiden käyttöönotto”, Liikanen korosti.

Maksufoorumin yhteydessä julkistettiin maksuneuvoston toteuttama tulevaisuuden maksamista luotaava e-kirjanen ”Millä tavoin maksamme 2020-luvulla? Näkökulmia tulevaisuuden maksamisratkaisuihin”. Kirjoituksissa käsitellään maksamisen kenttää laaja-alaisesti niin käyttäjien, palveluntarjoajien kuin viranomaistenkin näkökulmista. Kirjoituskokoelma toimi pohjana maksuneuvoston jatkokeskusteluille sekä avauksena tulevaisuuden maksamiseen liittyvälle keskustelulle yleisemminkin.

Vuosittain järjestettävien Maksufoorumeiden tavoitteena on edistää suomalaisten toimijoiden vuoropuhelua, yhteistyötä ja yhteisten näkemysten muodostumista turvallisen ja tehokkaan maksamisen varmistamiseksi.

Lisätietoja: vanhempi neuvonantaja Kari Kemppainen (kari.kemppainen@bof.fi, puh. 010 831 2249).