​Pitkäaikaisilta Suomen Pankin ekonomisteilta ilmestyy tänään rahapolitiikkaa ja keskuspankkeja käsittelevä kirja. Antti Suvannon ja Jarmo Kontulaisen teos ”EKP ilmoitti tänään... Rahapolitiikka tyynessä ja myrskyssä” johdattelee lukijan havainnollistavasti rahapolitiikan valmistelun ytimeen. Kirja esiteltiin 15.8.2016 Rahamuseossa Helsingissä.

Kirja painottuu Euroopan keskuspankin, EKP:n rahapoliittiseen päätöksentekoon sekä päätösten toimeenpanoon. Finanssikriisi osoitti, miten tärkeää on, että keskuspankit pystyvät reagoimaan nopeasti ja päättävästi talouden yllättäviin tilanteisiin pitääkseen inflaation ja rahoitusjärjestelmän vakaana. Kirjassa käydään näitä vaiheita nyt läpi ensimmäistä kertaa suomeksi. 

Pääjohtaja Erkki Liikanen totesi julkistamistilaisuudessa, että kyseessä on ensimmäinen Suomessa julkaistu kokonaisesitys EKP:stä ja euron aikaisesta rahapolitiikasta. ”Antti Suvanto ja Jarmo Kontulainen ovat olleet avaintehtävissä rahapoliittisessa valmistelussa 1990-luvun pankkikriisistä näihin päiviin saakka”, sanoi Erkki Liikanen, joka toivoo kirjalle laajaa lukijakuntaa. ”Kirja sopii jokaiselle rahapolitiikasta kiinnostuneelle ja myös oppikirjaksi.”

EKP_ilmoitti_tänään_kirjankansi.jpgSuvanto ja Kontulainen kirjoittavat käytännönläheisesti taloutta ja keskuspankkeja viime vuosina kohdanneista muutoksista. "Finanssikriisi muutti kaiken ja keskuspankkeihin kohdistuvat odotukset kasvoivat. Jossain vaiheessa näytti siltä, että keskuspankeista oli tullut ”the only game in town”, kirjan esipuheessa todetaan. ”Kirja pyrkii lisäämään tietoa paitsi rahapolitiikan mahdollisuuksista myös sen rajoitteista”,kertovat Suvanto ja Kontulainen.

 VTT Antti Suvanto toimi Suomen Pankissa vuosina 1989–2016 ja työskenteli pitkään osastopäällikkönä muun muassa rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla ja viimeksi johtokunnan neuvonantajana. VTM Jarmo Kontulainen toimii rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla johtavana neuvonantajana vastuullaan rahapolitiikan analyysi- ja valmisteluprosessi. Kontulainen on jäsen Euroopan keskuspankkijärjestelmän rahapolitiikkakomiteassa.

”EKP ilmoitti tänään... Rahapolitiikka tyynessä ja myrskyssä” on myynnissä muun muassa Suomen Pankin rahamuseossa, Snellmaninkatu 2, Helsinki. Kirja on Docendon kustantama.