Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) tukee äskettäin julkaistuja valuuttamarkkinoiden menettelytapaohjeita (Foreign Exchange Global Code of Conduct) ja niiden toteuttamiseen liittyvää ohjeistusta. Kyseessä on merkittävä kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on valuuttamarkkinoiden vakauden, tasapuolisuuden, likvidiyden ja avoimuuden edistäminen sekä kaikkia valuutan tukkumarkkinoiden osapuolia hyödyttävien eettisten sääntöjen vakiinnuttaminen. Rahoitusmarkkinoiden sujuva toiminta on keskuspankeille olennaisen tärkeää, jotta rahapoliittiset toimet välittyvät joustavasti reaalitalouteen ja sitä kautta viime kädessä kaikkien kotitalouksien hyödyksi.

EKPJ:n keskuspankit aikovat tukea ja edistää ohjeiden noudattamista omissa maissaan, jotka yhdessä ovat merkittävä toimija maailman valuuttamarkkinoilla. Keskuspankit sitoutuvat myös noudattamaan ohjeissa ilmaistuja periaatteita toimiessaan itse valuuttamarkkinoiden osapuolina ja edellyttävät niiden noudattamista myös vakituisilta valuuttakaupan vastapuoliltaan.

Lisäksi EKPJ:n keskuspankit kannustavat valuuttamarkkinoiden osapuolia yhtenäistämään omien maidensa käytäntöjä nyt julkaistujen menettelytapaohjeiden mukaisiksi ja vahvistamaan ohjeiden liitteenä olevan sitoumuksen. EKPJ:n keskuspankit odottavat valuuttamarkkinoiden käytäntöjen kehittyvän tulevaisuudessa yhdenmukaisesti. Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Lena-Sophie Demuth, puh. +49 69 1344 5423.

Huomautuksia:

  • Euroopan keskuspankkijärjestelmän muodostavat EKP ja kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit riippumatta siitä, ovatko jäsenvaltiot ottaneet euron käyttöön.
  • Menettelytapaohjeet ja niiden toteuttamiseen liittyvä ohjeistus ovat luettavissa osoitteessa www.globalfxc.org.