Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on saanut päätökseen vuosittaisen arvionsa Suomen talouden tilasta ja näkymistä. Arvio perustuu keskusteluihin, joita Suomessa syksyllä vieraillut valuuttarahaston asiantuntijaryhmä kävi viranomaisten, tutkimuslaitosten, yksityisten rahoituslaitosten, työmarkkinaosapuolten ja muiden tahojen kanssa. Valuuttarahaston johtokunta keskusteli arvion loppuraportista 8. joulukuuta 2017. Raportti on saatavilla valuuttarahaston nettisivulla www.imf.org

IMF:n maa-arvio (PDF)