OP Ryhmän tutkimussäätiö jakoi 23.1.2019 vuosittaisen väitöskirjapalkintonsa Helsingin yliopistosta väitelleelle VTT Aino Silvolle. Väitöskirjapalkinnon suuruus on 10 000 euroa.

Valtiotieteiden tohtori Aino Silvon Helsingin yliopistossa hyväksytyssä väitöskirjassa tarkastellaan markkinahäiriöitä Yhdysvalloissa vuonna 2007 puhjenneen finanssikriisin taustalla. Tutkimuksessa selvitetään, miten erilaiset informaatio-ongelmat markkinaosapuolten välillä voivat johtaa rahoitusmarkkinoiden epävakauteen ja siten talouden suhdannevaihteluihin.

Odotukset asuntojen kallistumisesta kannustavat kotitalouksia lainanottoon. ”Asunnon ostaminen velalla houkuttelee silloin myös sellaisia kotitalouksia, joiden lainanmaksukyky on heikko”, Aino Silvo sanoo. ”Jos lainanantajat eivät täysin tunnista kotitalouksien luottoriskiä, ne myöntävät lainaa myös riskillisille kotitalouksille, joiden haavoittuvuus on suuri etenkin talouden laskusuhdanteessa. Makrovakausvälineet, kuten lainakatto tai positiivinen luottorekisteri, hillitsevät osaltaan velkaantumista”, Silvo täsmentää.

Väitöskirja kuuluu taloustieteen ns. macro finance -erikoisalaan, jossa tutkitaan varallisuushintojen ja kansantalouden suhdannevaihtelujen välistä yhteyttä.

Tunnustuksen jakoi tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Pehkonen OP Ryhmän tutkimussäätiön teemapäivän yhteydessä. Vuonna 1972 perustettu OP Ryhmän tutkimussäätiö on yksi Suomen suurimmista taloustieteellistä tutkimusta tukevista säätiöistä. OP Ryhmän tutkimussäätiö tukee taloustieteellistä tutkimusta, erityisesti rahoitukseen ja osuuspankkitoimintaan liittyvää tutkimusta.

VTT Aino Silvo työskentelee Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla ekonomistina. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. Suomen talouden seuranta ja suhdanne-ennusteiden laatiminen. Silvo seuraa ja analysoi erityisesti asuntomarkkinoiden kehitystä ja kotitalouksien taloudellista tilannetta.

Väitöskirja ”Information and credit cycles: Causes and consequences of financial instability” on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-201805311590.

Lisätietoja antaa VTT Aino Silvo, aino.silvo@bof.fi ja puh. 09 183 2021.

Kuva: OP / Tuuli-Helinä Huotari