EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset), maaliskuu 2020