EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset), heinäkuu 2020