EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset), elo- ja syyskuu 2020