Sääntöpäivitys 4.8.2020

Suomen Pankki laajentaa väliaikaisesti rahapolitiikan vakuuksia 

Suomen Pankki on päivittänyt sääntöjä vastapuolille ja asiakkaille1. Päivitetyt säännöt astuvat voimaan 1.9.2020

Osana koronapandemian taloudellisten vaikutusten lieventämiseen tähtääviä toimenpiteitä Suomen Pankki on päättänyt ottaa käyttöön oman lisälainasaamiskehikon (Additional Credit Claims, ACC) 1.9.2020 lähtien. Lisälainasaamiskehikkoja on vuodesta 2011 lähtien ollut käytössä vain joillakin eurojärjestelmän kansallisilla keskuspankeilla mutta koronapandemian aikana määrä on kasvanut.

EKP:n neuvosto päätti 7.4.2020 eurojärjestelmän vakuuskehikon väliaikaisista laajennuksista. Neuvosto päätti helpotuksista myös ns. lisälainasaamiskehikkoihin (Additional Credit Claims, ACC). Neuvosto päätti, että kansalliset keskuspankit voivat hyväksyä väliaikaisesti vakuutena sellaisia pankkien yrityksille myöntämiä luottoja, jotka ovat saaneet valtion tai julkisen sektorin COVID-19-toimenpiteisiin perustuvan takauksen. Suomessa tällaisia takauksia myöntää Finnvera Oyj.

Lisäksi Suomen Pankki laajentaa vakuuksien joukkoa laskemalla väliaikaisesti kelpoisuusehdot täyttävien lainasaamisten luottoluokituksen alarajaa.

Lisätietoja antaa vanhempi rahoitusekonomisti Katri Järvinen, puh. 09 183 2215 sekä sähköpostitse ACC@bof.fi.

Lisätietoa lisälainasaamisista: https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/acc_frameworks.fi.html

Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille

1 Rahapolitiikan operaatioiden ja vakuushallinnan toteutus Suomen Pankissa, 1.9.2020.