Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille – sääntöpäivitys 21.11.2021

EKP:n neuvosto on 20.7.2021 hyväksynyt päivitetyt TARGET2-järjestelmästä annetut suuntaviivat. Päivitykset liittyvät mm. TIPS-DCA-tilien haltijoiden liittymiseen TARGET2-järjestelmään, tavoitettavuusvaatimukseen sekä TARGET2 -käyttöpisteiden tietoturvavaatimuksien päivitykseen.  Nämä säännöt astuvat voimaan 21.11.2021.

Lisäksi on kuvattu muutokset T2S-verkkopalvelujen tarjoajien kanssa tehtyihin sopimuksiin sovellettaviin sääntöihin, joita sovelletaan kuitenkin vasta 13.6.2022 alkaen.

Suomen Pankki on tehnyt vastaavat lisäykset ja muutokset TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmää koskeviin sääntökokoelman sääntöihin, ks. Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille