Mikä on digieuro?

Digitaalinen keskuspankkiraha (Central Bank Digital Currency, CBDC) viittaa nimensä mukaisesti digitaalisessa muodossa yleisön saatavilla olevaan keskuspankkirahaan. Euroalueella digitaalisesta keskuspankkirahasta käytetään nimeä digitaalinen euro.

Digitaalinen euro olisi keskuspankkirahaa, joka olisi tarjolla yksityisille henkilöille. Digieuro on vielä suunnitteluvaiheessa eikä päätöstä liikkeeseenlaskusta ole tehty, mutta toteutuessaan se olisi kansalaisille saatavilla oleva digitaalinen muoto yhteisvaluutastamme eurosta. Se ei korvaisi seteleitä ja kolikoita, vaan toimisi niitä täydentävänä maksuvälineenä. Digieurolla ei myöskään ole mitään tekemistä virtuaalivarojen kanssa.

Digitaalisessa muodossa olevaa keskuspankkirahaa on olemassa tänäkin päivänä pankkien keskuspankkitileillä, mutta kansalaisille ainoa saatavilla oleva keskuspankkirahan muoto on käteisraha. Digieuron voidaan ajatella olevan rahan evoluution seuraava vaihe.

Mitä digieurolla tavoitellaan?

Eurojärjestelmän tehtävänä on huolehtia maksu- ja rahoitusjärjestelmien luotettavuudesta ja tehokkuudesta myös digitalisoituvassa maailmassa.

Kun käteisen käyttö on vähentynyt ja sähköiset maksutavat yleistyneet, ovat keskuspankit ympäri maailman ovat alkaneet pohtia mahdollisuutta digitaalisen keskuspankkirahan liikkeeseen laskemiseen.

Lisäksi eurooppalaisten käyttämät digitaaliset maksamisen ratkaisut ovat tällä hetkellä hyvin riippuvaisia Euroopan ulkopuolisista kaupallisista toimijoista.

Digieuron tavoitteena onkin vahvistaa keskuspankkirahan asemaa rahajärjestelmän ankkurina sekä lisätä Euroopan strategista autonomiaa ja maksamisen kilpailua euroalueella.

Milloin digieurosta päätetään ja kuka päätöksen tekee?

Eurojärjestelmä on tehnyt digitaalista keskuspankkirahaa koskevaa selvitystyötä vuoden 2020 alusta lähtien. Vuonna 2021 alkoi laaja tutkimushanke, jossa digitaaliselle eurolle haetaan konkreettista muotoa. Päätös varsinaisesta liikkeeseenlaskusta vaatii tuekseen paljon tietoa ja valmistautumista. Tämän takia on syytä odottaa, että digieuron liikkeeseenlasku on vielä usean vuoden päässä.

Suomen Pankki osallistuu osana eurojärjestelmää aktiivisesti digieurotyöhön. Hankkeen tärkeimpänä päätöksentekoelimenä on korkean tason työryhmä, jossa Suomen Pankin edustajana toimii johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki. Lopullisen päätöksen hankkeen etenemisestä tekee Euroopan keskuspankin neuvosto.

Suomen Pankki kehitti CBDC:tä jo 1990-luvulla

Suomen Pankki kehitti 1990-luvulla Avant-korttirahan, jonka voidaan katsoa olevan maailman ensimmäinen CBDC. Avant suunniteltiin maailmaan, jossa käteisen käyttö vähenee ja jossa kauppaa käydään yhä enemmän digitaalisissa ympäristöissä. Avant-korttia pystyi käyttämään puhelinkioskeissa, mutta parhaimmillaan se toimi myös julkisissa liikennevälineissä, kioskeissa, kaupoissa ja jopa verkkokaupoissa. Se ei kuitenkaan saavuttanut merkittävää suosiota, ja Suomen Pankki myi Avant-liiketoiminnan liikepankeille vuonna 1995, minkä jälkeen se sulautui osaksi pankkien normaalia palvelutarjontaa.

Lue lisää Avant-korttirahasta ja siitä saaduista kokemuksista:

Keskuspankin elektroninen raha: Suomen Pankin toimirahakokeilu 1990-luvun alkupuoliskolla
Heinonen, Antti (2021)
Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A 127

Lessons learned from the world’s first CBDC
Grym, Aleksi (2020)
BoF Economics Review 8/2020