TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) on eurojärjestelmän operoima toisen sukupolven maksujärjestelmä. Se on käytössä kaikissa euroa käyttävissä maissa sekä euroon liittymättömistä Euroopan unionin maista myös Bulgariassa, Kroatiassa, Tanskassa, Puolassa ja Romaniassa. TARGET2 on juridisesti jaettu itsenäisiin kansallisiin järjestelmiin, mutta teknisesti se toimii yhteisellä alustalla, jota ylläpitävät Saksan, Italian ja Ranskan keskuspankit. TARGET2 tarjoaa asiakkailleen yhdenmukaiset palvelut, hinnat ja ehdot kaikissa maissa. Järjestelmässä on monipuoliset likviditeetinhallintapalvelut sekä erilaisia valinnaisia lisäpalveluita. Suomessa nämä palvelut tarjotaan TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmässä. 

Eurojärjestelmä toteuttaa rahapolitiikan operaatiot TARGET2-järjestelmässä. Lisäksi keskeiset maksujärjestelmät siirtävät katteensa sen kautta. TARGET2-järjestelmässä sen osapuolina toimivat luottolaitokset voivat suorittaa euromääräisiä maksuja reaaliajassa keskuspankeissa olevien tilien välillä. Esimerkiksi Suomen Pankin asiakkaana oleva pankki voi TARGET2-järjestelmän kautta lähettää maksun Hollannin keskuspankissa tiliään pitävälle pankille. TARGET2-järjestelmään on kytkeytynyt noin 1 000 suoraa osapuolta, ja niiden välityksellä on mahdollista tavoittaa kaikkiaan noin 55 000 rahalaitosta. TARGET2-järjestelmässä välitetään maksuja päivittäin yli 1 900 miljardin euron arvosta. TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmään on kytkeytynyt 20 suoraa osapuolta, ja järjestelmässä lähetetään maksuja päivittäin yli 37 miljardin euron arvosta. 

TARGET2 on avoinna klo 8–19 aina maanantaista perjantaihin muutamaa yleistä pyhäpäivää lukuun ottamatta. TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmän pääsyehdot on kuvattu järjestelmän säännöissä. Lisätietoja TARGET2-järjestelmään liittymisestä saa myös Suomen Pankin TARGET-palveluista (targetservices(at)bof.fi).