Siirry sisältöön

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto ilmoitti 22. tammikuuta 2015 laajennetusta omaisuuserien osto-ohjelmasta (expanded asset purchase programme, EAPP). Ostot aloitettiin maaliskuussa 2015. Ohjelman tavoitteena on edistää EKP:n hintavakaustavoitteen saavuttamista ja estää hitaan inflaation jaksoa pitkittymästä liikaa.

Laajennettu osto-ohjelma koostuu julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmasta (public sector purchase programme, PSPP), omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osto-ohjelmasta (asset-backed securities purchase programme, ABSPP), katettujen joukkolainojen osto-ohjelmasta (covered bond purchase programme, CBPP3) ja yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmasta (corporate sector purchase programme, CSPP).

Laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman kuukausittaiset netto-ostotavoitteet vaihtelivat vuosina 2015–2018 seuraavasti:

  • 3/2015–3/2016: 60 mrd. euroa
  • 4/2016–3/2017: 80 mrd. euroa
  • 4/2017–12/2017: 60 mrd. euroa
  • 1–9/2018: 30 mrd. euroa
  • 10–12/2018: 15 mrd. euroa

Ohjelman netto-ostot päättyivät vuoden 2018 lopussa, ja tammikuusta 2019 lähtien osto-ohjelma siirtyi uudelleensijoitusvaiheeseen, jolloin erääntyvistä velkakirjoista saatavat pääomat sijoitetaan uudelleen markkinoilla. Uudelleensijoituksia aiotaan jatkaa täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi.

Suomen Pankki on mukana osto-ohjelmien toteuttamisessa. Suomen Pankin tekemien ostojen määrät käyvät ilmi sen taseesta. Kaikkien osto-ohjelmien ostomäärät julkistetaan EKP:n verkkosivuilla.

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP3)

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma aloitettiin lokakuussa 2014. Ohjelmassa eurojärjestelmä ostaa pankkien liikkeeseen laskemia katettuja joukkolainoja ensi- ja jälkimarkkinoilta. Ostojen kohteena oleviin arvopapereihin sovelletaan luotto-operaatioissa käytettävien vakuuksien kelpoisuusehtoja. Eurojärjestelmällä on ollut kaksi aiempaa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaa vuosina 2009–2012.

Omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osto-ohjelma (ABSPP)

Omaisuusvakuudellisten velkakirjojen osto-ohjelma aloitettiin marraskuussa 2014. Ohjelmassa eurojärjestelmä ostaa yksinkertaisia ja läpinäkyviä omaisuusvakuudellisia arvopapereita ensi- ja jälkimarkkinoilta. Ohjelman ostojen toteutuksesta vastaa eurojärjestelmän puolesta kuusi kansallista keskuspankkia.

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma (PSPP)

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma aloitettiin maaliskuussa 2015. Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa eurojärjestelmä ostaa euroalueen valtioiden, valtiosidonnaisten laitosten ja yhteiseurooppalaisten instituutioiden sekä aluehallintojen liikkeeseen laskemia joukkolainoja. Eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ostavat pääasiallisesti oman maansa velkakirjoja ns. pääoma-avaimen mukaisesti eli suhteessa jäsenmaan talouden kokoon. Tällaisia ostoja on 80 % kaikista ostoista, ja niiden riskeistä vastaavat kansalliset keskuspankit itse. Loput 20 % ostoista tehdään yhteisellä riskillä, ja ne jakautuvat EKP:n tekemiin ostoihin sekä yhteiseurooppalaisten instituutioiden velkakirjojen ostoihin.

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma (CSPP)

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma aloitettiin kesäkuussa 2016. Ohjelman toteutuksesta vastaa eurojärjestelmän puolesta kuusi kansallista keskuspankkia Suomen Pankki mukaan lukien. EKP koordinoi toteutusta.

Suomen Pankin EAPP-omistusten arvopaperilainaus

Euroclearin lainausohjelmat

Suomen Pankin CBPP3-, CSPP- ja PSPP-omistukset ovat lainattavissa Euroclearin Securities Lending and Borrowing- ja GC Access -lainausohjelmien kautta.

Automaattisessa Securities Lending and Borrowing -lainausohjelmassa noudatetaan Euroclearin asettamia yleisiä ehtoja. GC Access -lainausohjelmassa markkinaosapuolet voivat lainata arvopapereita niiden saatavuuden mukaan (open repo). Lainausohjelmassa sovelletaan Suomen Pankin asettamia lainausehtoja. Ohjelman transaktiot pyritään toteuttamaan niin, että niiden likviditeettivaikutukset ovat neutraalit.

Kahdenvälinen lainaus käteisvakuutta vastaan

Suomen Pankin PSPP-omistukset ovat lainattavissa myös kahdenvälisesti käteisvakuutta vastaan. Lainaus on mahdollista Suomen Pankin arvopaperikaupankäynnin vastapuolten kanssa, kun vastapuolilla on voimassa oleva takaisinostosopimusta koskeva sopimus Suomen Pankin kanssa.

Arvopaperilainaus käteisvakuutta vastaan toteutetaan hinnalla, joka on vähintään EKP:n talletuskorko vähennettynä 0,30 prosenttiyksiköllä tai vallitseva markkinahinta. Transaktion maturiteetti on viikko, ja se voidaan mahdollisesti uusia. Lisätietoja kahdenvälisestä arvopaperilainauksesta antaa Suomen Pankin EAPP-tiimi.

Lainattavissa olevien CSPP- ja PSPP-arvopapereiden lista julkaistaan tällä sivulla viikoittain.

Lisätietoja lainausohjelmista voi tiedustella Euroclearilta ja Suomen Pankin EAPP-ryhmältä, puh. +358 9 183 7021 ja sähköpostiosoite eapp(at)bof.fi.

Suomen Pankin lainattavissa olevien CSPP- ja PSPP-arvopapereiden lista (päivitettY 9.9.2019):

PSPP-ohjelman ISINit (csv)

CSPP-ohjelman ISINit (csv)