Siirry sisältöön

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto ilmoitti 22. tammikuuta 2015 laajennetusta omaisuuserien osto-ohjelmasta (expanded asset purchase programme, EAPP). Ohjelman tavoitteena on edistää EKP:n hintavakaustavoitteen saavuttamista ja estää hitaan inflaation kautta pitkittymästä liikaa. EKP:n neuvosto päätti 26.10.2017 vähentää osto-ohjelman kuukausittaisia ostoja 60 mrd. eurosta 30 mrd. euroon tammikuusta 2018 lähtien. Ostoja jatketaan syyskuun 2018 loppuun asti ja tarvittaessa sen jälkeenkin, kunnes EKP:n neuvosto katsoo inflaatiovauhdin palautuvan kestävästi tavoitteen mukaiseksi.

Osto-ohjelman kuukausiostot olivat aluksi keskimäärin 60 mrd. euroa (3/2015 – 3/2016), minkä jälkeen kuukausiostot nostettiin 80 mrd. euroon (4/2016 – 3/2017). Huhtikuusta 2017 lähtien ostotahti palautettiin takaisin 60 mrd. euroon loppuvuodeksi 2017 (4-12/2017).

Laajennettu osto-ohjelma koostuu julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmasta (public sector purchase programme, PSPP), omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osto-ohjelmasta (asset-backed securities purchase program, ABSPP), katettujen joukkolainojen osto-ohjelmasta (covered bond purchase programme, CBPP3) ja yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmasta (corporate sector purchase programme, CSPP).

Suomen Pankki on mukana osto-ohjelmien toteuttamisessa. Suomen Pankin tekemien ostojen määrät käyvät ilmi sen taseesta. Kaikkien osto-ohjelmien ostomäärät viikoittain ja kuukausittain julkistetaan EKP:n verkkosivuilla.

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP3)

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma aloitettiin lokakuussa 2014. Ohjelmassa eurojärjestelmä ostaa pankkien liikkeeseen laskemia katettuja joukkolainoja ensi- ja jälkimarkkinoilta. Ostojen kohteena oleviin arvopapereihin sovelletaan luotto-operaatioissa käytettävien vakuuksien kelpoisuusehtoja.

Eurojärjestelmällä on ollut kaksi aiempaa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaa vuosina 2009–2012.  

Omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osto-ohjelma (ABSPP)

Omaisuusvakuudellisten velkakirjojen osto-ohjelma aloitettiin marraskuussa 2014. Ohjelmassa eurojärjestelmä ostaa yksinkertaisia ja läpinäkyviä omaisuusvakuudellisia arvopapereita ensi- ja jälkimarkkinoilta. Ohjelman kuukausiostojen toteutuksesta vastaa eurojärjestelmän puolesta kuusi kansallista keskuspankkia.

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma (PSPP)

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa eurojärjestelmä ostaa euroalueen valtioiden, valtiosidonnaisten laitosten ja yhteiseurooppalaisten instituutioiden sekä aluehallintojen liikkeeseen laskemia joukkolainoja. Eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ostavat pääasiallisesti oman maansa velkakirjoja ns. pääoma-avaimen mukaisesti eli suhteessa jäsenmaan talouden kokoon. Tällaisia ostoja on 80 % kaikista ostoista, ja niiden riskeistä vastaavat kansalliset keskuspankit itse. Loput 20 % ostoista tehdään yhteisellä riskillä, ja ne jakautuvat EKP:n tekemiin ostoihin sekä yhteiseurooppalaisten instituutioiden velkakirjojen ostoihin.  

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma (CSPP)

EKP:n neuvosto päätti 10. maaliskuuta 2016 perustaa laajennettuun omaisuuserien osto-ohjelmaan sisällytettävän uuden ohjelman, jossa ostetaan yrityssektorin velkapapereita. Ostot alkoivat 8. kesäkuuta 2016. Ohjelman toteutuksesta vastaa eurojärjestelmän puolesta kuusi kansallista keskuspankkia Suomen Pankki mukaan lukien. EKP koordinoi toteutusta.   

Suomen Pankin EAPP-omistusten arvopaperilainaus

Suomen Pankin CBPP3-, CSPP- ja PSPP-omistukset ovat lainattavissa Euroclearin Securities Lending and Borrowing ja GC Access -lainausohjelmien kautta. Suomen Pankki aloitti 28.3.2017 julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa (PSPP-ohjelma) ostettujen arvopapereiden kahdenvälisen lainauksen käteisvakuutta vastaan. Lainaus on mahdollista Suomen Pankin arvopaperikaupankäynnin vastapuolten kanssa, edellyttäen että, vastapuolilla on voimassa oleva takaisinostosopimusta koskeva sopimus Suomen Pankin kanssa.

Euroclearin lainausohjelmat

Automaattisessa Securities Lending and Borrowing -lainausohjelmassa noudatetaan Euroclearin asettamia yleisiä ehtoja. GC Access -lainausohjelmassa markkinaosapuolet voivat lainata arvopapereita niiden saatavuuden mukaan (open repo). Lainausohjelmassa sovelletaan Suomen Pankin asettamia lainausehtoja. Ohjelman transaktiot pyritään toteuttamaan niin, että niiden likviditeettivaikutukset ovat neutraalit.

Kahdenvälinen lainaus käteistä vastaan

Arvopaperilainaus käteistä vastaan toteutetaan hinnalla, joka on vähintään EKP:n talletuskorko vähennyttynä 0,30 prosenttiyksiköllä (tällä hetkellä -0,70 prosenttiyksikköä) tai vallitseva markkinahinta. Transaktion maturiteetti on viikko ja se voidaan mahdollisesti uusia. Lisätietoja kahdenvälisestä arvopaperilainauksesta antaa Suomen Pankin EAPP-tiimi.

Lainattavissa olevien CSPP- ja PSPP-arvopapereiden lista julkaistaan tällä sivulla viikoittain.

Lisätietoja lainausohjelmista voi tiedustella Euroclearilta ja Suomen Pankin EAPP-ryhmältä, puh. +358 9 183 7021 ja sähköpostiosoite eapp(at)bof.fi.  

Suomen Pankin lainattavissa olevien CSPP- ja PSPP-arvopapereiden lista (päivitettY 18.3.2019):

PSPP-ohjelman ISINit (csv)

CSPP-ohjelman ISINit (csv)