Toteutuneet johtokunnan virkamatkakulut vuosina 2015–2020, euroa

2015 2016 2017 2018
2019
2020
111 982 129 061 166 258 152 483 132 911 37 504

 

Suomen Pankissa virkamatkalla tarkoitetaan matkaa, jolla henkilö on pankin edustajana suorittamassa virkatehtävää. Virkamatkakuluiksi kirjataan kaikki virkamatkoihin liittyvät välittömät matka- ja hotellikulut.

Virkamatkoihin sovelletaan Suomen Pankin matkustussääntöä, jonka mukaan virkamatkat tulee tehdä kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi Euroopan sisäisillä lennoilla käytetään turistiluokkaa ja vain mannerten välisillä lennoilla business-luokkaa.

Virkamatkakulut tarkistaa virkamatkan tehnyt johtokunnan jäsen ja hyväksyy pankin kirjanpitoon taloushallinto tarkistettuaan kulujen yhdenmukaisuuden matkustussäännön kanssa.

Taloushallinto seuraa virkamatkakuluja ja raportoi niistä johtokunnalle kuukausittain. Lisäksi sisäinen tarkastus tarkastaa kulueriä, ja johtokunnan virkamatkakulut ovat mukana kunkin tilikauden tilintarkastuksessa.

Kulut eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia muiden keskuspankkien vastaaviin kuluihin kirjanpidon tilirakenteiden, kirjauskäytäntöjen ja toimintaympäristöjen eroavuuksien vuoksi.

Johtokunnan julkiset matkalaskut tallennetaan jokaisen johtokunnan jäsenen osalta alla oleviin kansioihin. Matkalaskut on julkaistu vuoden 2011 alusta alkaen.

RajaaOpenClose
Valitse henkilöt

Valitse ajanjakso Alku

Loppu

VIRKAMATKAKULUT

Näytetään tulokset {{pagiIndex + 1}} - {{pagiHits()}}/{{reportData.Hits}}
 
  • Ladataan...
  • Ei rajausehdot täyttäviä tuloksia
  • Ei tuloksia
  • Sisältöelementtiä ei juuri nyt saada näkyviin. Syynä voi olla tekninen virhe.
  • {{item.ExecutivePerson}}

Näytetään tulokset {{pagiIndex + 1}} - {{pagiHits()}}/{{reportData.Hits}}