Siirry sisältöön

Osastopäällikkönä toimii Harri Lahdenperä.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi.

Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot ja yksiköt:

Maksuliiketoimisto

Maksuliiketoimisto vastaa Suomen Pankin asiakkailleen tarjoamista TARGET2- ja T2S-palveluista, keskuspankkiluottojen vakuushallinnasta sekä rahoitusvarallisuuden ja rahapolitiikan ns. back office -toiminnoista. Lisäksi maksuliiketoimisto osallistuu eurojärjestelmän yhteisen markkinainfrastruktuurin kehittämiseen ja hallintaan sekä vastaa Suomen Pankin asiakkaiden siirtymisestä uusien palveluiden käyttöön.

Maksuliiketoimiston päällikkönä toimii Jussi Terho.

Markkinaoperaatioiden toimisto

Markkinaoperaatioiden toimisto vastaa rahapolitiikan toteuttamisen front office -toiminnasta ja politiikka-analyysista sekä valuuttakaupasta, markkina-analyysista ja kullan sijoittamisesta.

Markkinaoperaatioiden toimiston päällikkönä toimii Niko Herrala.

Sijoitustoimisto

Sijoitustoimisto vastaa Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden sijoittamisesta. Sijoittamisen avulla pyritään turvaamaan rahoitusvarallisuuden arvo sekä pankin kyky tukea pankkijärjestelmän ja kansantalouden maksuvalmiutta. Rahoitusvarallisuus on sijoitettu korkealaatuisiin kehittyneiden valtioiden ja muiden valtiosidonnaisten yhteisöjen velkakirjoihin, katettuihin joukkovelkakirjoihin ja yritysvelkakirjoihin sekä osakkeisiin. Lisäksi sijoitustoimisto vastaa EKP:n valuuttavaranto-osuuden sijoittamisesta yhteistyössä Viron keskuspankin kanssa.

Sijoitustoimiston päällikkönä toimii Jarno Ilves.

Analyysi- ja vakuusryhmä

Ryhmä koordinoi uusien vastapuolten hyväksymisprosessia, osallistuu eurojärjestelmän yhteistyöhön sekä seuraa ja analysoi vakuus- ja vastapuolipolitiikkaa.

Analyysi- ja vakuusryhmän johtavana neuvonantajana toimii Marjaana Hohti.

Rahapolitiikan toimeenpanon riskienhallintaryhmä

Ryhmä vastaa rahapolitiikan toimeenpanoon liittyvistä riskienhallintatehtävistä, politiikkakannanottojen valmistelusta ja riskiraportoinnista sekä riskienhallinnan metodologiasta.