Siirry sisältöön

Osastopäällikkönä toimii Katja Taipalus.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi.

Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot:

Rahoitustilastotoimisto

Rahoitustilastotoimisto vastaa rahoitustilastoinnin tiedonkeruista, rekisterityöstä ja yksikkökohtaisen tiedon laadunvalvonnasta ja analysoinnista.

Rahoitustilastotoimiston tilastopäällikkö on Elisabeth Flittner.

Tilastoanalyysi- ja tietopalvelutoimisto

Tilastoanalyysi- ja tietopalvelutoimisto vastaa rahoitustilastojen julkaisusta, toimituksista kansainvälisille järjestöille ja tietopalvelusta sekä tilastotietojärjestelmien kehittämisestä.

Tilastoanalyysi- ja tietopalvelutoimiston tilastopäällikkö on Harri Kuussaari.

Vakausanalyysitoimisto

Vakausanalyysitoimisto vastaa erityisesti markkinoiden ja instituutioiden säännöllisestä seurannasta, analyysista ja riskiarvioista sekä analyysivälineiden kehittämisestä.

Vakausanalyysitoimiston päällikkö on Paavo Miettinen.

Vakauspolitiikkatoimisto

Vakauspolitiikkatoimisto vastaa erityisesti pankin makrovakaus- ja yleisemmin rahoitusjärjestelmäpolitiikan valmistelusta sekä makrovakauspolitiikkaa koskevien instrumenttien kehittämisestä ja analyysista.

Vakauspolitiikkatoimiston päällikkö on Mervi Toivanen.

Yleisvalvontatoimisto

Yleisvalvontatoimisto vastaa erityisesti rahoitusmarkkinainfrastruktuurien yleisvalvonnasta ja osallistuu niiden kehittämiseen.

Yleisvalvontatoimiston päällikkö on Heli Snellman.