Aurora Balic, IT Business Partner, tietohallinto-osasto

Olen Aurora Balic ja töissä Suomen Pankissa tietohallinto-osastolla.

Täällä aloittaessani minua hiukan varoiteltiin että Pankki voi tuntua byrokraattiselta ja jäykältä organisaatiolta yksityisen sektorin jälkeen. Itse en ole kokenut asiaa ollenkaan näin. Nyt olen jo yli 10 vuoden ajan tehnyt täällä IT-alan töitä hyvinkin vaihtelevissa työtehtävissä. Pääsin nopeasti mukaan työyhteisöön ja minut yllätti se miten paljon pystyi itse vaikuttamaan omaan työnkuvaansa ja minua on aina kannustettu ottamaan vastaan uusia haasteita. Meillä on omat konesalit ja kehitämme omia järjestelmiä, joten meillä on laaja kirjo erilaisia työuria ja tehtäviä IT:n sisällä. Työ Pankin IT:llä on suureksi osaksi tiimityötä mutta niin että jokaisella on kuitenkin omat vastuualueensa.

Olin ensimmäiset vuodet tekemisissä loppukäyttäjälaitteiden ja -järjestelmien kanssa. Sitten siirryin verkkoasiantuntijaksi. Tässä haastavassa ja monipuolissa työssä viihdyin nelisen vuotta. Nyt olen siirtynyt asiantuntijauralta enemmän asioiden organisointiin ja hallintaan. Vedän tällä hetkellä tiimiä joka vastaa business-kriittisistä pankkitoiminnan järjestelmistä ja toimin näitä järjestelmiä käyttäville osastoille IT Business Partnerina. Koska Pankki on osa eurojärjestelmää, myös moni meistä IT-osaajista on tekemisissä muiden kansallisten keskuspankkien ja Euroopan keskuspankin kanssa.

Työ Pankissa on haastavaa mutta merkityksellistä. Koulutukseen ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen panostetaan ja työkaverit ovat kivoja. Meillä työurat lasketaan usein vuosikymmenissä eikä vuosissa. Sekin jo kertoo varmasti viihtyvyydestä jotakin!