Jaakko SuniJaakko Suni, vanhempi ekonomisti, rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto

Olen Jaakko Suni ja työskentelen vanhempana ekonomistina rahoitustilastotoimistossa Suomen Pankissa. Toimin tiiminvetäjänä kahdeksan hengen asiantuntijatiimissä, jonka vastuulla ovat pankeille ja muille rahoituslaitoksille suunnatut tilastotiedonkeruut. Työni on laaja-alaista, sisältäen muun muassa tiedonkeruiden määrittelyä, ohjeistusta ja vastaanotetun tiedon laadunvalvontaa. Töitä tehdään läheisessä yhteistyössä pankkien ja muiden sidosryhmien kanssa. Harvoin päivät ovat samanlaisia. Osa työajastani menee myös toimiessa erilaisten kansainvälisten (EKP ja BIS) työryhmien jäsenenä ja tämä tuo oman kiehtovan lisän työhöni.

Olen työskennellyt Suomen Pankissa noin 15 vuotta, josta vajaan kaksi vuotta olin virkavapaalla ja työskentelin silloin ekonomistina juuri perustetussa Rahoitusvakausvirastossa. Suomen Pankkiin tulin aikoinaan korkeakouluharjoittelijaksi yliopisto-opintojeni loppuvaiheessa. Opiskelin Tampereen Yliopistossa pääaineena tilastotiedettä ja pitkinä sivuaineina luin matematiikkaa ja kansantaloustiedettä. Puolen vuoden harjoitteluaikani lomassa tein graduni valmiiksi ja maisterin paperit sain käteeni samana syksynä.

Harjoittelun jälkeen sain lyhyen jatkopaikan määräaikaisena ekonomistina maksutasetilastoissa Suomen Pankin tilastoyksikössä. Määräaikaisena ekonomistina toimin lähes 3 vuotta, kunnes sain lopulta vakinaisen viran. Olen aina pitänyt työskentelystä Suomen Pankissa ja siihen on varmasti vaikuttanut se, että olen toiminut vuosien varrella useassa eri tehtävässä ja että tehtävien vaativuudet ovat lisääntyneet sopivassa suhteessa virkavuosien edetessä. Lisäksi viihtyvyyttä ovat lisänneet mukavat työkaverit, vakaa työympäristö (yt-neuvotteluita ei ole tarvinnut pelätä) ja hyvät mahdollisuudet pitää yllä tietotaitoa niin sisäisillä seminaareilla kuin ulkoisilla koulutuksilla.