HA Lausuntopyyntö Naapurin kuuleminen lupahakemuksen vireilletulon yhteydessä

Diaarinumero: SP 51/C14.1/2021
Avauspäivä: 2.2.2021
Käsittelijät: Marin, Heli; Perttu, Paavo
Vastuuyksikkö: Hallinto-osasto


HAKI Museoviraston lausunto Snellmaninkatu 2:n julkisivun huoltokorjaus- ja maalaustyöstä

Diaarinumero: SP 214/C14.1/2020
Avauspäivä: 24.6.2020
Käsittelijät: Lappalainen, Jouni; Koskentola, Jaakko
Vastuuyksikkö: Hallinto-osasto