HAKI Museoviraston lausunto Snellmaninkatu 2:n julkisivun huoltokorjaus- ja maalaustyöstä

Diaarinumero: SP 214/C14.1/2020
Avauspäivä: 24.6.2020
Käsittelijät: Lappalainen, Jouni; Koskentola, Jaakko
Vastuuyksikkö: Hallinto-osasto


HAKI Aluehallintovirasto 27.1.2020 Kuulutus, Ympäristönsuojelulain mukainen lupapäätös

Diaarinumero: SP 49/C14.1/2020
Avauspäivä: 30.1.2020
Käsittelijät: Marin, Heli; Lappalainen, Jouni
Vastuuyksikkö: Hallinto-osasto