PV/JO Johtokunnan jäsenen viran haku 2021

Diaarinumero: SP 266/J1.1/2021
Avauspäivä: 3.9.2021
Käsittelijät: Hedman, Anne
Vastuuyksikkö: Pankkivaltuusto


PV Finanssivalvonnan johtokunnan varajäsenen nimittäminen

Diaarinumero: SP 197/J1.1/2021
Avauspäivä: 28.5.2021
Käsittelijät: Hedman, Anne
Vastuuyksikkö: Pankkivaltuusto


PV Finanssivalvonnan johtokunnan nimittäminen toimikaudeksi 2021-2023

Diaarinumero: SP 324/J1.1/2020
Avauspäivä: 30.10.2020
Käsittelijät: Saranpää, Johanna; Hedman, Anne
Vastuuyksikkö: Pankkivaltuusto


PV VM:n jäsenesitys Finanssivalvonnan johtokuntaan

Diaarinumero: SP 192/J1.1/2020
Avauspäivä: 4.6.2020
Käsittelijät: Nieminen, Maritta; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


PV Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2019

Diaarinumero: SP 139/J1.1/2020
Avauspäivä: 15.4.2020
Käsittelijät: Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Pankkivaltuusto


PV STM:n edustajan vaihtaminen Finanssivalvonnan johtokuntaan

Diaarinumero: SP 10/J1.1/2020
Avauspäivä: 8.1.2020
Käsittelijät: Nieminen, Maritta; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


PV Eropyyntö Finanssivalvonnan johtokunnan varapuheenjohtajuudesta

Diaarinumero: SP 9/J1.1/2020
Avauspäivä: 8.1.2020
Käsittelijät: Nieminen, Maritta; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö