JO Jäsenen nimeäminen julkiseläkkeiden toimeenpanoa ja maksatusta koskevaan työryhmään

Diaarinumero: SP 229/J3.2/2020
Avauspäivä: 3.7.2020
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö