JO Jäsenen nimeäminen julkiseläkkeiden toimeenpanoa ja maksatusta koskevaan työryhmään

Diaarinumero: SP 229/J3.2/2020
Avauspäivä: 3.7.2020
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


RV Valtiovarainministeriön asettamispäätös, Tilastoalan EU-asioiden yhteistyöryhmä

Diaarinumero: SP 131/J3.2/2020
Avauspäivä: 7.4.2020
Käsittelijät: Taipalus, Katja; Kuussaari, Harri
Vastuuyksikkö: Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto


JO Ulkoministeriö, Kehityspoliittinen toimikunta - varajäsenen nimitys toimikaudelle 1.1.2020 – 31.12.2023

Diaarinumero: SP 130/J3.2/2020
Avauspäivä: 6.4.2020
Käsittelijät: Moisala, Johanna ©; Heiskanen, Mira ©
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JO Pyyntö ehdottaa edustajaa talousneuvostoon

Diaarinumero: SP 183/J3.2/2019
Avauspäivä: 13.6.2019
Käsittelijät: Pösö, Mika; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


RV Suomen Pankin edustajan vaihtaminen Taloushallinnon automaation ja raportoinnin kehittämisen koordinaatioryhmään

Diaarinumero: SP 30/J3.2/2019
Avauspäivä: 15.1.2019
Käsittelijät: Heikkinen, Päivi ©; Snellman, Heli ©
Vastuuyksikkö: Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto