MJRH Jäsenen nimeämispyyntö juhlarahalautakuntaan toimikaudelle 2022-2024

Diaarinumero: SP 310/J3.2/2021
Avauspäivä: 15.10.2021
Käsittelijät: Heikkinen, Päivi ©
Vastuuyksikkö: Maksujärjestelmät-osasto


JO Jäsenen nimeäminen julkiseläkkeiden toimeenpanoa ja maksatusta koskevaan työryhmään

Diaarinumero: SP 229/J3.2/2020
Avauspäivä: 3.7.2020
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö