Maaliskuun 2020 lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli 58,2 mrd. euron edestä arvopaperiomistuksia[1], mikä on 12,8 mrd. euroa vähemmän kuin tammikuussa 2020. Helmi- ja maaliskuun aikana omistusten arvo laski 13,2 mrd. eurolla pääosin osakemarkkinoiden laskun vuoksi. Vastaavana aikana kotitaloudet tekivät uusia sijoituksia nettomääräisesti 0,8 mrd. euron edestä.

Arvopaperiomistusten lisäksi talletukset muodostavat merkittävän osan suomalaisten kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta[2].  Maaliskuun 2020 lopussa kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli 96,9 mrd. euroa ja sen vuosikasvuvauhti 6,2 %. Käyttelytilien osuus talletuskannasta oli 87 %.

 

saastaminen_ja_sijoittaminen_14_5_20_fi.png

 

Maaliskuun 2020 lopussa kotitalouksien omistukset kotimaisissa sijoitusrahastoissa olivat 21,9 mrd. euroa, mikä on 3,9 mrd. euroa vähemmän kuin tammikuussa 2020. Jo helmikuussa 2020 arvonmuu-tokset pienensivät kotitalouksien rahasto-omistuksia 1 mrd. eurolla. Merkittävämpi muutos omistusten arvossa tapahtui kuitenkin maaliskuussa, jolloin arvonmuutokset pienensivät omistuksia 2,3 mrd. eurolla. Lisäksi kotitaloudet lunastivat nettomääräisesti rahasto-osuuksia 0,5 mrd. euron edestä helmi- ja maaliskuun aikana.

Helmi-maaliskuussa kotitaloudet lunastivat eniten sijoituksiaan korkorahastoista (0,4 mrd. euroa) ja yhdistelmärahastoista (0,2 mrd. euroa). Arvonmuutokset pienensivät kotitalouksien omistuksia eniten osakerahastoissa (1,9 mrd. euroa), korkorahastoissa (0,7 mrd. euroa) ja yhdistelmärahastoissa (0,7 mrd. euroa). Kiinteistörahasto-omistusten arvo laski maaliskuussa pääasiassa REIT-yrityksiin sijoittavien rahastojen markkina-arvonmuutosten myötä ja joissakin rahastoissa tuotonjaon vuoksi.

Kotimaisten sijoitusrahasto-omistusten lisäksi suomalaiset kotitaloudet omistavat rahasto-osuuksia ulkomaisista rahastoista. Näiden omistusten arvo oli 2,2 mrd. euroa maaliskuun 2020 lopussa. Kotitalouksien omistukset ulkomaisissa rahastoissa pienenivät helmi- ja maaliskuun aikana yli 25 prosentilla vuoden alusta arvonmuutosten vuoksi.[3]

Vaikka markkinoiden kehitys pienensi kotitalouksien osakeomistuksia, kotitaloudet ostivat nettomääräisesti 1,3 mrd. euron edestä osakkeita helmi- ja maaliskuun aikana. Ostoista yli 95 % kohdistui kotimaisiin osakkeisiin.


 
  Kaikki Kotitaloudet Työeläke-laitokset
  kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat)  arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos
Suomalaisten sijoitukset            
Noteeratut osakkeet 150 019 -39 286 31 995 -8 362 22 967 -6 041
  (3 017)   (1 387)   (725)  
- kotimaisiin osakkeisiin 101 620 -26 038 29 238 -7 623 12 704 -3 236
  (2 240)   (1 247)   (636)  
Velkakirjat 197 100 -5 445 1 990 -208 30 488 -1 256
  (5 527)   (-91)   (-3 292)  
- kotimaisiin velkakirjoihin 69 255 -670 1 287 -123 3 675 -141
  (3 423)   (-41)   (195)  
Rahasto-osuudet            
Kotimaiset sijoitusrahastot 86 794 -11 819 21 935 -3 193 5 040 -784
  (-2 150)   (-203)   (-338)  
Ulkomaiset rahastot 135 425 -17 611 2 234 -482 97 547 -12 201
  (2 415)   (103)   (2 589)  
Suomalaisten pankkitalletukset          
Käyttelytilit 162 402 -52 84 281 -4 7 761 0
  (9 515)   (1 985)   (1 996)  
Muut talletukset 52 533 16 12 598 0 -* -*
  (4 975)   (-232)   -*  
*luottamuksellinen tieto            

 

Lisätietoja antavat

Antti Alakiuttu, puh. 09 183 2495, sähköposti: antti.alakiuttu(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/saastaminen-ja-sijoittaminen/.

Seuraava Säästäminen ja sijoittaminen -tiedote julkaistaan 13.8.2020 klo 13.

 

[1] Noteeratut osakkeet, kotimaiset rahasto-osuudet, ulkomaiset rahasto-osuudet ja joukkovelkakirjalainat.

[2] Tilastokeskuksen rahoitustilinpidon mukaan kotitalouksien rahoitusvarallisuus oli yhteensä 329 mrd. euroa vuoden 2019 lopussa.

[3] Kotitaloudet merkitsivät nettomääräisesti ulkomaisten rahastojen osuuksia vuoden alun aikana, eikä omistuksia myöskään juuri (nettomääräisesti) lunastettu helmi- tai maaliskuun aikana.

[4] Sektorit S.121-S.129.

[5] S.11.