Syyskuun 2020 lopussa suomalaisten yritysten[1] liikkeeseen laskemien pörssinoteerattujen osakkeiden markkina-arvo oli 266 mrd. euroa. Osakkeista 18 % oli rahoitusalan yritysten liikkeeseen laskemia ja 82 % muiden yritysten. Vuoden 2020 aikana suomalaisten pörssinoteerattujen osakkeiden markkina-arvo on vaihdellut voimakkaasti. Tammikuussa 2020 osakkeiden arvo oli korkeimmillaan (268 mrd. euroa) sitten vuoden 2000 jälkeen. Helmi-maaliskuun 2020 aikana osakkeiden arvo laski 61 mrd. eurolla koronapandemian seurauksena. Arvon palautuminen oli kuitenkin nopeaa. Elokuun 2020 lopussa osakkeiden markkina-arvo ylitti jo tammikuun tason ja oli 269 mrd. euroa.

 

Tiedote_2020M09_FI.png

 

Kuka omistaa suomalaiset osakkeet

Syyskuun 2020 lopussa puolet (132 mrd. euroa) suomalaisista noteeratuista osakkeista oli kotimaisten omistajien hallussa[2]. Kotimaisista sektoreista suomalaiset kotitaloudet ovat suurin suomalaisten osakkeiden omistaja. Syyskuun 2020 lopussa kotitalouksien hallussa oli 14 % osakkeista. Tammi-syyskuun 2020 aikana kotitaloudet ostivat nettomääräisesti 1,6 mrd. euron edestä lisää suomalaisia osakkeita. Suurin osa ostoista tehtiin helmi-maaliskuussa 2020, jolloin pörssikurssit laskivat. Suorien osakeomistusten lisäksi kotitaloudet omistavat suomalaisia osakkeita epäsuorasti sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien ja vakuutusyhtiöiden kanssa tehtyjen sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta.

Kotimaisen omistuksen lisäksi suomalaisia pörssinoteerattuja osakkeita on ulkomaisessa omistuksessa. Suomen Pankin uuden suomalaisten liikkeeseen laskemien arvopapereiden omistuksia käsittelevän julkaisun mukaan suurimmat ulkomaiset osakeomistukset kesäkuussa 2020 olivat Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa sekä Ruotsissa. Näissä kaikissa kolmessa maassa olevien omistajien hallussa oli yli 20 mrd. euron edestä suomalaisia noteerattuja osakkeita. Kesäkuun 2020 lopussa yhdysvaltalaisten omistukset olivat ulkomaisista omistuksista suurimmat (37,5 mrd. euroa). Euroalueen maiden (pl. Suomi) omistukset olivat yhteensä 33,1 mrd. euroa.

Suomalaisten talletukset ja sijoitukset (milj. euroa), 2020Q3

  Kaikki Kotitaloudet Työeläke-laitokset
  kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat)  arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos
Suomalaisten sijoitukset            
Noteeratut osakkeet 192 040 15 931 41 072 3 183 28 644 1 491
  (2 382)   (403)   (261)  
- kotimaisiin osakkeisiin 132 138 13 180 37 278 2 880 15 622 1 086
  (665)   (309)   (-95)  
Velkakirjat 215 323 363 1 849 21 29 758 -65
  (5 728)   (-74)   (39)  
- kotimaisiin velkakirjoihin 84 810 381 1 172 14 3 938 43
  (4 104)   (-58)   (31)  
Rahasto-osuudet            
Kotimaiset sijoitusrahastot 98 813 2 811 25 759 873 5 701 128
  (1 049)   (375)   (15)  
             
Ulkomaiset rahastot 144 136 1 784 3 104 125 100 745 843
  (509)   (108)   (124)  
Suomalaisten pankkitalletukset          
Käyttelytilit 179 227 -103 90 046 -9 11 177 -2
  (7 077)   (2 285)   (2 080)  
Muut talletukset 68 428 -4 12 572 0 -* -*
  (459)   (-101)   -*  
*luottamuksellinen tieto            

 

Lisätietoja antavat

Antti Alakiuttu, puh. 09 183 2495, sähköposti: antti.alakiuttu(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/saastaminen-ja-sijoittaminen/.

Tiedotteen julkaisun yhteydessä julkaistaan uusi interaktiivinen suomalaisten arvopaperien omistukset -visualisointi.

Seuraava Säästäminen ja sijoittaminen -tiedote julkaistaan 4.2.2021.

[1] Ml. rahalaitokset ja rahoituslaitokset.

[2] Lähde: Suomen Pankin arvopaperitilastot.