Vuoden 2021 lopussa suomalaisten sijoitusrahastojen[1] rahastopääomakanta oli 162,7 mrd. euroa, mikä on yli 27 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Ennätyksellinen kasvu johtui pääosin sijoitusrahastojen omistuksessa olevien osakkeiden arvonnoususta, mutta myös uusia sijoituksia rahastoihin tehtiin runsaasti. Vuoden 2021 aikana rahastopääoman arvo kasvoi kokonaisuudessaan 17 mrd. euroa ja uusia sijoituksia[2] tehtiin 10,3 mrd. euron edestä.


2021Q4_FI.png


Pitkään pääomaltaan suurin rahastotyypeistä on ollut korkorahastot, mutta osakkeiden voimakkaan arvonnousun vuoksi osakerahastot kasvoivat suurimmaksi vuonna 2021. Joulukuun 2021 lopussa osakerahastojen rahastopääomakanta oli 70,6 mrd. euroa, kun korkorahastojen pääomakanta oli 64,8 mrd. euroa. Osake- ja korkorahastot kattavat yli 83 % sijoitusrahastojen koko rahastopääomakannasta. Seuraavaksi suurimmat rahastotyypit ovat yhdistelmä- ja kiinteistörahastot.

Vuonna 2021 selvästi suosituinta oli sijoittaminen korkorahastoihin. Vuoden 2021 aikana uusia merkintöjä korkorahastoihin tehtiin 26,2 mrd. euron ja lunastuksia 20,6 mrd. euron edestä, eli nettomerkintöjä korkorahastoihin oli 5,7 mrd. euron edestä. Myös osakerahastoihin merkintöjä tehtiin enemmän kuin niistä lunastettiin, nettomääräisesti 2,1 mrd. euron edestä. Nettomerkintöjä yhdistelmärahastoihin oli 1,4 mrd. euron ja kiinteistörahastoihin 890 milj. euron edestä.

Vuonna 2021 eniten (3,5 mrd. euron arvosta) nettomerkintöjä tekivät kotitaloudet. Kotitalouksien sijoituksista 78 % oli suomalaisten kotitalouksien tekemiä ja 22 % ruotsalaisten. Seuraavaksi eniten (2,2 mrd. euron arvosta) uusia merkintöjä tekivät yritykset, ja niistä 94 % oli suomalaisten yritysten tekemiä.


Suurin osa rahastojen sijoituksista kohdistui ulkomaille

Joulukuun 2021 lopussa suomalaisten sijoitusrahastojen 166,4 mrd. euron sijoituksista 31 % kohdistui kotimaahan ja 69 % ulkomaille. Muutos osuuksissa oli hyvin pieni vuoden 2021 aikana. Kotimaisista sijoituksista suurin osa (42 %) olivat rahastojen keskinäisiä sijoituksia. Suurimmat ulkomaiset sijoitukset kohdistuivat pörssinoteerattuihin osakkeisiin (46 %) ja joukkovelkakirjalainoihin (32 %). Ulkomaisista osakesijoituksista 43 % kohdistui yhdysvaltalaisiin osakkeisiin. Suurin osa sijoitusrahastojen omistamista ulkomaisista joukkovelkakirjalainoista oli yritysten, pankkien ja valtion liikkeeseen laskemia. Kokonaisuudessaan suurimmat ulkomaiset sijoitukset kohdistuivat Yhdysvaltoihin (27,5 mrd. euroa), Ruotsiin (15,3 mrd. euroa) ja Luxemburgiin (14,7 mrd. euroa).


Suomalaiset kotitaloudet sijoitusrahastojen suurin omistaja

Joulukuun 2021 lopussa suomalaiset kotitaloudet omistivat suoraan rahasto-osuuksia suomalaisista sijoitusrahastoista 34,7 mrd. euron edestä, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Arviolta[3] lähes saman verran suomalaisten kotitalouksien varoja kanavoituu kotimaisiin sijoitusrahastoihin vakuutuslaitosten kanssa tehtyjen sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta. Suomen Pankin sijoitusrahastotilastoissa nämä näkyvät vakuutuslaitosten sijoituksina. Sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta omistetut rahasto-osuudet mukaan laskettuna suomalaiset kotitaloudet omistavat yli 40 % kotimaisten sijoitusrahastojen rahastopääomakannasta.

Suomalaisten talletukset ja sijoitukset (milj. euroa), 2021Q4

  Kaikki Kotitaloudet Työeläke-laitokset
  kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat)  arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos
Suomalaisten sijoitukset            
Noteeratut osakkeet 254 013  11 249 55 222 2 060 40 961 2 577
  (-8 909)   (334)   (92)  
- kotimaisiin osakkeisiin 164 362 4 067 49 246 1 677 20 865 910
  (-1 585)   (185)   (-191)  
             
Velkakirjat 243 724 -78 1 453 19 31 367 763
  (1 609)   (-123)   (-1 621)  
- kotimaisiin velkakirjoihin 112 977 -448 807 14 3 854 -31
  (4 113)   (-89)   (- 176)  
             
Rahasto-osuudet            
Kotimaiset sijoitusrahastot 124 386 3 819 34 652 1 272 5 854 157
  (237)   (741)   (-171)  
             
Ulkomaiset rahastot 183 368 5 745 5 392 290 123 025 3 739
  (1 586 )   (289)   (-495)  
             
Suomalaisten pankkitalletukset            
Yön yli- talletukset (Käyttötilit) 188 755 56 100 074 8 8 359 3
  (4 449)   (-224)   (-279)  
Muut talletukset 11 696 1 8 932 0 -* -*
  (-382)   (-276)   -*  

*luottamuksellinen tieto

 

Lisätietoja antavat

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.


Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/saastaminen-ja-sijoittaminen/.


Seuraava Säästäminen ja sijoittaminen -tiedote julkaistaan 12.5.2022 klo 10.

 

 

[1] Sisältää Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot ja erikoissijoitusrahastot.

[2] Nettomääräiset sijoitukset.

[3] Sijoitusrahastotilaston lisäksi arviossa on hyödynnetty Suomen Pankin vakuutuslaitostilastoa ja Finanssiala ry:n henkivakuutuksen vakuutussäästöt -tilastoa.