Uusien nostettujen asuntolainojen määrä ja keskikorko 

Lainat

Kotitaloudet nostivat joulukuussa uusia asuntolainoja vain 1,3 mrd. euroa, mikä on 0,4 mrd. euroa vähemmän kuin marraskuussa ja 0,1 mrd. euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Joulu- ja tammikuu ovat yleensä olleet kuukausia, jolloin uusia asuntolainoja on nostettu vähemmän kuin muina kuukausina. Uusien asuntolainojen keskikorko oli joulukuussa 4,94 prosenttia. Keskikorko nousi hieman marraskuusta, mikä johtui kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden aiheuttamasta markkinakorkojen yleisestä noususta. Joulukuussa yleisin viitekorko uusissa asuntolainasopimuksissa oli primekorko, sillä niihin sidottiin noin 51 prosenttia kaikista uusista asuntolainasopimuksista. Näin ollen joulukuussa primekorot syrjäyttivät suosituimmuudessa euriborkorot, jotka ovat olleet viime vuosina yleisimmät asuntolainojen viitekorot.

Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien asuntolainojen kanta oli joulukuun lopussa 62,2 mrd. euroa ja sen keskikorko 4,99 prosenttia. Asuntolainakanta jatkoi kasvuaan, joskin sen vuosikasvu hiukan hidastui edelleen. Joulukuussa asuntolainakannan vuosikasvu oli 12,4 prosenttia.

Yritysten lainakanta oli 48,4 mrd. euroa ja sen keskikorko 5,19 prosenttia. Yrityslainakannan vuosikasvu supistui marraskuun huippulukemasta 14,1 prosentista 12,9 prosenttiin joulukuussa.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli joulukuussa 65,3 mrd. euroa, mikä on yli 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin

Kotitalouksien talletuskantaa kasvattivat edelleen enintään 2 vuoden määräaikaistalletukset, jotka jatkoivat voimakasta kasvuaan jo viidentenä kuukautena peräkkäin. Joulukuussa määrä lisääntyi peräti 1,2 miljardilla eurolla, mikä oli lähes 0,5 mrd. euroa enemmän kuin marraskuussa. Kuukauden lopussa enintään 2 vuoden määräaikaistalletusten kanta oli 19,8 mrd. euroa. Näiden talletusten keskikorko oli 4,29 prosenttia, mikä on 0,11 prosenttiyksikköä enemmän kuin marraskuussa.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Lisätietoja:
Elisabeth Hintikka p. 010 831 2322 sähköposti etunimi.sukunimi@bof.fi