Suomen Pankki alkaa julkaista luottolaitosten markkinaosuustietoja huhtikuussa 2018. Markkinaosuustietoja julkaistaan pankkien antamien valtakirjojen nojalla neljästä erästä: muille kuin rahalaitoksille myönnetyistä lainoista, suomalaisille kotitalouksille myönnetyistä asuntolainoista, suomalaisille yrityksille myönnetyistä yrityslainoista ja muiden kuin rahalaitosten talletuksista. Tiedot julkaistaan kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja joulukuun lopun tilanteesta.

Suomalaisilla kotitalouksilla oli vuoden 2017 lopussa 96,1 mrd. euron edestä asuntolainoja Suomessa toimivilta luottolaitoksilta. OP Ryhmän osuus asuntolainakannasta oli suurin, 39,3 %. Seuraavaksi eniten asuntolainoja oli Nordealla (29,5 %) ja Danske Bankilla (11,4 %).

Suomalaisten yritysten lainakanta (pl. asuntoyhteisöt) Suomessa toimivilta luottolaitoksilta oli 51,0 mrd. euroa vuoden 2017 lopussa. OP Ryhmän ja Nordean osuudet olivat suurimmat: 38,7 % ja 30,7 %. Kolmanneksi eniten yrityslainoja oli Danske Bankilla, 8,5 %.

Myös yleisön 154,7 mrd. euron talletuskannasta oli joulukuussa 2017 suurin osa OP Ryhmällä, Nordealla ja Danske Bankilla. Talletuksista 37,0 % oli OP Ryhmän pankeissa. Nordean osuus talletuskannasta oli 26,0 % ja Danske Bankin 14,3 %.

Suomessa toimivien luottolaitosten markkinaosuudet, joulukuu 2017

  Lainat Suomeen(muille kuin
rahalaitoksille)
Asuntolainat kotitalouksille1   Suomessa Yrityslainat2 Suomeen Talletukset Suomesta (muilta kuin   rahalaitoksilta)
  Kanta milj. euroa (markkinaosuus) Kanta milj. euroa (markkinaosuus) Kanta milj. euroa (markkinaosuus) Kanta milj. euroa (markkinaosuus)
Rahalaitokset yhteensä 224 895
(100 %)
96 065
(100 %)
51 005
(100 %)
154 689
(100 %)
OP Ryhmä 79 914
(35,5 %)
37 737
(39,3 %)
19 736
(38,7 %)
57 232
(37,0 %)
Nordea 59 469
(26,4 %)
28 353
(29,5 %)
15 672
(30,7 %)
40 261
(26,0 %)
Kuntarahoitus 21 651
(9,6 %)
279
(0,3 %)
3 469
(6,8 %)
0
(0,0 %)
Danske Bank 21 476
(9,5 %)
10 916
(11,4 %)
4 311
(8,5 %)
22 139
(14,3 %)
Handelsbanken 12 823
(5,7 %)
2 836
(3,0 %)
3 951
(7,7 %)
3 940
(2,5 %)
Säästöpankkiryhmä 7 737
(3,4 %)
4 890
(5,1 %)
915
(1,8 %)
6 106
(3,9 %)
Aktia Pankki 5 798
(2,6 %)
3 966
(4,1 %)
392
(0,8 %)
4 108
(2,7 %)
S-Pankki 3 721
(1,7 %)
2 064
(2,1 %)
126
(0,2 %)
5 002
(3,2 %)
POP Pankki -ryhmä 3 319
(1,5 %)
1 885
(2,0 %)
353
(0,7 %)
3 522
(2,3 %)
Ålandsbanken 2 576
(1,1 %)
1 409
(1,5 %)
502
(1,0 %)
2 135
(1,4 %)
Hypo-konserni 2 205
(1,0 %)
676
(0,7 %)
87
(0,2 %)
1 511
(1,0 %)
Oma Säästöpankki 2 136
(0,9 %)
1 048
(1,1 %)
405
(0,8 %)
1 639
(1,1 %)
Muut 2 070
(0,9 %)
6
(0,01 %)
1 086
(2,1 %)
7 094
(4,6 %)

Lähde: Suomen Pankki.

OP Ryhmä: OP Yrityspankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP Asiakaspalvelut Oy ja Yhteenliittymäosuuspankit
Nordea: Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj ja Nordea Rahoitus Suomi Oy
Danske Bank: Danske Bank Oyj, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Danske Kiinnitysluottopankki Oyj
Handelsbanken: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, Handelsbanken Finans Abp, Handelsbanken Finans Aktiebolag (publ), filialverksamheten i Finland ja Stadshypotek AB (publ), filialverksamheten i Finland
Säästöpankkiryhmä: Säästöpankit, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj ja Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj
POP Pankki -ryhmä: POP Pankit ja Bonum Pankki Oy
Hypo-konserni: Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen Asuntohypopankki Oy
Muut: Sisältää Suomessa toimivat muut luottolaitokset kuin edellä mainitut

1 Kotitaloudet sisältävät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
2 Pl. lainat asuntoyhteisöille.

Luottolaitosten markkinaosuudet.xlsx

Tietoa luottolaitosten markkinaosuuksista  vuosilta 2009-2016 on julkaissut Finanssiala ry.

Seuraava luottolaitosten markkinaosuuksia käsittelevä tilasto julkaistaan 15.10.2018 klo 10.

Lisätietoja antavat
Johanna Honkanen, puh. 09 183 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.