Suomalaiset kotitaloudet nostivat toukokuussa 2024 uusia asuntolainoja poikkeuksellisen vähän eli 1,1 mrd. euron edestä, mikä on 8,8 % vähemmän kuin edellisvuoden toukokuussa ja 33 % vähemmän kuin toukokuussa keskimäärin vuosina 2011–2023. Viimeksi asuntolainoja on nostettu toukokuussa vähemmän vuonna 2002.

Toukokuussa 2024 nostetuista asuntolainoista 100 milj. euroa eli 9 % oli sijoitusasuntolainoja. Sijoitusasuntolainoja nostettiin 12,2 % enemmän kuin edellisvuoden toukokuussa. Omistusasuntolainoja nostettiin puolestaan 10,4 % vähemmän kuin vuoden 2023 toukokuussa. Toukokuussa 2024 nostettujen omistusasuntolainojen keskikorko oli 4,33 % ja sijoitusasuntolainojen 4,52 %.

Omistusasuntolainojen poikkeuksellisen vähäisten nostomäärien vuoksi koko asuntolainakanta supistui toukokuussa –1,0 % vuodentakaisesta. Omistusasuntolainakanta supistui –1,2 % ja sijoitusasuntolainakanta kasvoi 0,4 % toukokuussa. Vielä vuosi sitten vastaavana aikana sijoitusasuntolainakanta supistui –1,6 %. Kuukausitasolla sijoitusasuntolainakanta on kasvanut nyt viisi kuukautta peräkkäin.

Toukokuun 2024 lopussa omistusasuntolainakanta oli 97,3 mrd. euroa ja sijoitusasuntolainakanta 8,7 mrd. euroa. Asuntolainakannan (106,0 mrd. euroa) keskikorko laski hienoisesti huhtikuusta ja oli toukokuussa 4,07 %. Toukokuun lopussa omistusasuntolainakannan keskikorko oli 4,05 % ja sijoitusasuntolainakannan 4,27 %.

Kotitalouksien kasvaneista korkomenoista huolimatta hoitamattomien[1] asuntolainojen määrä on pysynyt vähäisenä, vaikka niiden osuus lainakannasta on hieman kasvanut vuoden 2022 loppuun verrattuna[2]. Toukokuun 2024 lopussa hoitamattomien lainojen osuus omistusasuntolainakannasta oli 1,7 % ja sijoitusasuntolainakannasta 1,2 %.

 

2024M05_FI.png

 

Lainat

Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli toukokuun 2024 lopussa kulutusluottoja 17,9 mrd. euroa ja muita lainoja 17,4 mrd. euroa. Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja toukokuussa 2,1 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 450 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski huhtikuusta ja oli 5,40 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli toukokuun lopussa 108,1 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 44,4 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli toukokuun 2024 lopussa 109,1 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 1,35 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 67,0 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 13,5 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat toukokuussa 1,1 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli toukokuussa 3,56 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja*
  Maaliskuu, milj. euroa Huhtikuu, milj. euroa Toukokuu, milj. euroa Toukokuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 141 627 141 341 141 313 -0,7 4,62
    - niistä asuntolainat 106 172 106 007 105 965 -1,0 4,07
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 651 8 666 8 674   4,27
Lainat yrityksille2, kanta  107 557 107 445 108 077 1,5 4,73
Kotitalouksien talletukset, kanta 109 045 108 992 109 104 -1,0 1,35
           
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 998 1 111 1 134   4,35
    - niistä sijoitusasuntolainat 97 113 100   4,52

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.

Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

Lisätietoja antavat

Antti Hirvonen, puh. 09 183 2121, sähköposti: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Pauli Korhonen, puh. 09 183 2280, sähköposti: pauli.korhonen(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 29.7.2024 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/.

 

[1] Laina on hoitamaton, kun saaminen on yli 90 päivää myöhässä tai on syytä olettaa, että velallinen ei suoriudu maksuistaan.

[2] Joulukuun 2022 lopussa omistuasuntolainakannasta 1,4 % oli hoitamattomia lainoja ja sijoitusasuntolainakannasta 0,9 % oli hoitamattomia lainoja.