Sijoitusrahastojen tulos heikkeni edellisvuotisesta


Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen vuoden 2015 yhteenlaskettu tulos, 3,9 mrd. euroa, jäi edellisvuotista noin 30 % pienemmäksi. Myös keskimääräiseen kokonaisrahastopääomaan1 suhteutettuna tulos pieneni edellisvuoden 6,9 prosentista 4,2 prosenttiin. Tulos pysyi kuitenkin positiivisena huolimatta rahastojen omistamien arvopaperien negatiivisista arvostusmuutoksista.


Rahastotyypeistä tulos heikkeni eniten yhdistelmärahastoissa, joiden rahastopääomaan suhteutettu tulos supistui 6,7 prosenttiyksikköä viime vuodesta. Vastaavasti kiinteistörahastot ja pitkän koron rahastot kirjasivat viitisen prosenttiyksikköä pienemmän tuloksen kuin vuonna 2014. Osake-, rahamarkkina-, ja hedgerahastojen tulos pysyi puolestaan suurin piirtein viimevuotisella tasollaan.

Sijoitusrahastojen kulut vuonna 2015 kasvoivat reilut 100 milj. euroa edellisvuoden 1,2 mrd. eurosta. Keskimääräiseen rahastopääomaan suhteutettuina kulut pysyivät kuitenkin edellisvuoden tasolla.

Rahastotyypeittäinkin tarkasteltuna kulut suhteessa rahastopääomaan pysyivät suurimmaksi osaksi edellisvuotisten suuruisina, joskin hedge- ja kiinteistörahastojen kulut supistuivat. Vuonna 2015 kiinteistörahastojen kulut tällä mittarilla mitattuina olivat 0,8 prosenttiyksikköä pienemmät kuin vuonna 2014 ja hedgerahastojen peräti 2,2 prosenttiyksikköä pienemmät. Ainoastaan pitkän koron rahastoilla ja yhdistelmärahastoilla kulut suhteessa keskimääräiseen rahastopääomaan kasvoivat ja nekin alle 0,2 prosenttiyksikköä.

Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma vuoden 2015 lopussa oli 98,7 mrd. euroa, ja se kasvoi tilikauden aikana 12,7 mrd. euroa. Valtaosa kasvusta, 8,8 mrd. euroa, selittyy rahastoihin tehdyillä nettosijoituksilla ja vain alle kolmannes tuloksen vaikutuksella.

Vuoden lopussa toiminnassa oli 494 Suomeen rekisteröityä yleisölle avointa sijoitusrahastoa, joita hallinnoi 30 rahastoyhtiötä.

Suomen Pankki lopettaa tänä vuonna nykymuotoisen sijoitusrahastojen tilinpäätöstiedonkeruun ja sen myötä myös vuositiedotteen julkaiseminen lopetetaan.

Sijoitusrahastojen tilinpäätös 2015 ja tunnuslukuja 1995–2015.xls

Rahastoyhtiöiden tilinpäätöksen avainluvut (Finanssivalvonta)

Lisätietoja antaa
Tommi Aarnio, puh. 010 831 2480, sähköposti: tommi.aarnio(at)bof.fi.

_____________________________________

1 Keskimääräinen rahastopääoma on tässä laskettu vuoden alun ja lopun rahastopääomakantojen keskiarvona.