Sijoittajat kotiuttivat varojaan sijoitusrahastoista runsaasti vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä, nettomääräisesti yli 1,1 mrd. euroa. Tämä on eniten sitten vuoden 2010 toisen neljänneksen, jolloin rahastoista lunastettiin yli 1,6 mrd. euroa. Suurten lunastusten myötä Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahastopääoman kasvu hidastui ja kanta kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 0,6 mrd. euroa (0,5 %). Kannan kasvua selittää sijoitusten positiiviset arvonmuutokset. Syyskuun 2018 lopussa rahastopääomakannan kokonaisarvo oli 122 mrd. euroa.

Sijoittajien lunastaessa rahasto-osuuksiaan on rahastojen myytävä sijoituksiaan tai vaihtoehtoisesti maksettava osuudenomistajien lunastukset pankkitileiltä. Suurin osa (62 %), vuoden 2018 kolmannen neljänneksen lunastuksista katettiinkin vähentämällä varoja talletustileiltä (netto-määräisesti 0,5 mrd. euroa).

Sijoitusrahastot vähensivät sijoituksiaan merkittävästi myös muista sijoitusluokista - ainoastaan johdannaissopimuksiin ja noteeraamattomiin osakkeisiin sijoitettiin lisää varoja.

Rahastojen keskinäiset omistukset vähentyneet

Kolmannen neljänneksen suuria lunastuksia selittää merkittävissä määrin suomalaisrahastojen keskinäisten sijoitusten supistuminen: kotimaisten rahastojen väliset sijoitukset supistuivat nettomääräiseti 0,8 mrd. euroa. Syyskuun 2018 lopussa rahastojen keskinäinen omistus oli 19,9 mrd euroa, joka vastaa noin 16 % rahastopääomakannasta. Lisäksi myös julkisyhteisöt ja vakuutuslaitokset lunastivat merkittävästi varoja rahastoista kolmannella neljänneksellä, nettomääräisesti yhteensä 0,7 mrd. euroa. Kotitalouksien rahastosijoitukset puolestaan lisääntyivät 0,3 mrd. eurolla.  Eniten varoja lunastettiin  osakerahastoista, kun puolestaan kiinteistörahastojen suosio jatkui edelleen ja niihin tehtiinkin nettomerkintöjä yhteensä 0,2 mrd. euron verran.

Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antavat:
Juuso Koppanen, puh. 09 183 2257, sähköposti juuso.koppanen@bof.fi
Anne Turkkila, puh. 09 183 2175, sähköposti: anne.turkkila@bof.fi


Seuraava sijoitusrahastotiedote julkaistaan 1.2.2019 klo 13.

Neljännesvuosittainen sijoitusrahastotiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta.